مرکز UK Cochrane  در سال ۱۹۹۲ در آکسفورد تاسیس شد و نقش اختصاصی ان همکاری با افراد جهت تهیه، نکهداری و انتشار یک بانک اطلاعاتی از مرور های نظامند از کارآزمایهای بالینی تصادفی شده مراقبتهای سلامت است.

 

منبع: تصمیم گیریهای بالینی دندانپزشکی. تالیف و ترجمه دکتر رضا یزدانی و دکتر سیمین زهرا محبی. انتشارات رویان پژوه. 1396  
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:www.cochrane.org.uk
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر