از یک وایر مرکزی تشکیل شده است که ۵ یا ۶ وایر دور آن پیچیده شده اند. این وایر ها ازانعطاف پذیری برای مرتب کردن دندان ها برخوردارند و قبل از اختراع وایر های NiTi به کار می رفتند.

منبع: Textbook of Orthodontics. Singh G. 2015. Chapter 30 page 343
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر