• ترمیم یک سوم جینجیوالی دندان با طلای مستقیم ، که طلا داخل حفره کندانس میشود. هنگام تراش بایستی حتما از رابردم استفاده شود، مارجین جینجوالی واکلوزالی مستقیم وموازی هم باشند، دیواره مزیال ودیستال باید متباعد باشد .
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 22pe167

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر