• ترمیم آمالگم ۱/۳ جینجیوالی سطوح فیشیال ولینگوال تمام دندان هاست که از لحاظ زیبایی بی اهمیت می باشند به کار برده می شوند.
  • در مناطق که دسترسی ودید محدود بوده وجای که کنترل رطوبت دشوار است ونواحی که عمق جینجیوال به میزان قابل ملاحظه زیاد می باشد.
  • به دلیل رنگ فلزیشان تشخیص ترمیم های آمالگم از نسوج دندانی اطراف آسان تر است ومعمولا بدون آسیب به سطوح مجاور فینیش وپالیش می شوند.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 15p410

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر