• استفاده از کامپوزیت مستقیم برای ترمیم ضایعات پوسیدگی اولیه سطح اکلوزال ، در حفرات کوچک ومتوسط که ترجیحا دارای مارجین های مینایی می باشند.
  • مزایای کامپوزیت به عنوان ماده ترمیم مستقیم کلاس I : زیبایی ، برداشت محافظه کارانه ساختار دندان، تراش دندان آسان تر وکمتر پیچیده، عایق بودن، کاهش میکرولیکیج وافزایش استحکام کوتاه مدت نسوج باقیمانده دندانی است.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 15p255

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر