• ترمیم سطح اکلوزال پرمولر ومولر ، ۲/۳ اکلوزالی سطح فیشیال ولینگوال مولرهای وسطح لینگوال اینسایزورها ماگزیلا با آمالگام است.
  • تراش محافظ کارانه ، ساختار دندان را حفظ می کند وتحریک پالپی به حد اقل می رساند.
  • مزایا آمالگام شامل راحتی استفاده وساده بودن مراحل کار، استقرار وشکل دهی ترمیم آمالگام راحت تر از ترمیم های کامپوزیتی است.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 14p354

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر