استخوان زایگوماتیک برجستگی گونه را شکل می دهد و در تشکیل بخشی از دیواره خارجی و کف حفره اربیتال شرکت می کند. از سمت مدیال با استخوان ماگزیلا و از سمت لترال با زائده زایگوماتیک استخوان تمپورال مفصل شده و قوس زایگوماتیک را شکل می دهند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Clinical Anatomy: An Illustrated Review with Questions and Explanations. Snell R. 2003. Chapter 6. P 203

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Gray’s Atlas of Anatomy. Drake R. 200

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر