بیماری نادری است که تولید ارگانل های یافت شده در تقریبا تمام سلولها را متاثر می کند. و به طور عمده عملکرد ملانوسیت ها و پلاکت ها و فاگوسیت ها را مختل می  کند. و منجر به آلبینیسم پارسیل و اختلالات خونریزی دهنده ی خفیف و عفونت های باکتریال عودکننده می شوند. پریودنتیت مهاجم در این بیماران توصیف شده است.

منبع:

Babior B. Disorders of neutrophil function. Wyngaarden JB, Smith LHJ. Cecil textbook of medicine. Saunders: Philadelphia; 1988:18. Page RC, Schroeder HE. Periodontitis in man and other animal a comparative review. Basel Karger. 1982.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر