نقاط قابل تشخیص بر روی رادیوگرافی سفالومتری که نشان دهنده ساختارهای آناتومیکی معینی از بافت سخت یا بافت نرم (Anatomic Landmark) و یا نشان دهنده ساختارهای قرادادی ناشی از محل تقاطع خطوط (Constructed Landmark) می باشند.
این نقاط به عنوان نقاط مرجع برای رسم خطوط و پلن ها و اندازه گیری ها مورد استفاده قرار می گیرند.

منبع:

Proffit, W. R., Fields, H. W., & Sarver, D. M. (2007). Contemporary orthodontics. St. Louis, Mo: Mosby Elsevier

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Yen P. Identification of landmarks in cephalometric radiographs. Angle Orthod 1960;30:35-41

 

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر