درمان سلولی در جراحی پریودنتال به کار می رود. سلولهای بنیادی توانایی بهبود رژنراسیون استخوان را دارند. این سلولها می توانند موجب تسریع به کار گیری سلولها شوند وسلول هدف برای فاکتورهای رشد باشند و موجب بهبود تشکیل ماتریکس خارج سلولی شوند.این فعالیت های سلولی موجب بهبود فعالیت زیستی گرفت ها می شود.

 

منبع:

Baboolal TG, Boxall SA, El-Sherbiny M, et al. Multipotential stromal cell abundance in cellular bone allograft:

comparison with fresh age-matched iliac crest bone and bone marrow aspirate. Regen Med. 2014;9:593.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر