Prostaglandins(PG”s)

یک گروه از Autacoid های قوی هستند که تولید طیف گسترده ای از پاسخ های بدن مانند تغییر نفوذپذیری مویرگی، تغییر تون عضله صاف و تغییر تجمع پلاکتی و عملکرد غدد درون ریز و برون ریز را برعهده دارند. آنها همچنین در روند درد  و التهاب نقش دارند.

Functional Side

وقتی فک پایین حرکت لترالی انجام می دهد، سمتی که مندیبل به طرف آن حرکت می کند   Working (Functional) Side نام دارد و به سمت مقابل که به طرف میدلاین حرکت می کند، Non-working (Mediotrusive) Side گفته می شود. در حرکات لترالی، کندیل سمت Working به سمت لترال و کمی خلف حرکت می کند درحالیکه…

Functional Occlusion

وجود شرایط زیر نشانگر اکلوژن فانکشال اپتیمال می باشد که اکلوژنی است که کمترین صدمه را  برای اکثر افراد در زمان طولانی دارد. ۱-وقتی دهان بسته است کندیل ها در با ثبات ترین وضعیت عضلانی اسکلتی خود (موقعیت فوقانی-قدامی) در برابر شیب خلفی برجستگی مفصلی قرار دارند و دیسک به صورت مناسبی بین این دو…

Forced bite

تماس های پیش رس اکلوزالی ممکن است فک پایین را وادار به بسته شدن در موقعیتی به غیر از موقعیت اپتیمال خود نماید. به این وضعیت Forced Bite گفته میشود. چنانچه این تماس ها منجر به حرکت رو به قدام مندیبل شوند، Anterior Forced Bite و اگر منجر به حرکت لترالی مندیبل شوند Lateral Forced…

Facet (Wear Facet)

با فاصله زیاد نسبت به سایر علائم، شایع ترین علامت مرتبط با اختلال فانکشنال دنتیشن، سایش دندانی می باشد. این مسئله به صورت سطوح صاف و براقی روی سطح دندان ها که با فرم اکلوزال طبیعی دندان همخوانی ندارند دیده می شود که به آن هاWear Facet گفته می شود. هر چند کهfacet  ها بسیار…