Orthodontist

ارتودنتيست دندانپزشكي است كه پس از فارغ‌التحصيلي در دندانپزشكي عمومی، تحت آموزش هاي تخصصي در دانشكده دندانپزشكي قرار گرفته و مدرك تخصصي ارتدنسی را كسب نموده است. يك ارتودنتيست مي‌تواند به مرتب‌سازي دندان هاي نامرتب و بهم ريخته و يا اصلاح فك هاي با موقعیت نادرست كمك كند. در ايران در سال ۱۹۷۸ ارتودنسي به…

Orthodontics and Dentofacial orthopedics

عبارت است از يك رشته تخصصي از دندانپزشكي كه در ابتدا به وسيله تلاش هاي ارتودنتيست پیشگام Edward Angle بعنوان رشته تخصصي معرفي شد. اقدامات تخصصي اساساً شامل تشخيص، پيشگيري و اصلاح موقعیت غلط دندان ها و فك ها مي ‌باشد. درمان ارتودنسي و ارتوپدي دنتو فاسيال روي جابجايي دندان ها و يا كنترل و…

Oronasal Communication

اين اصطلاح به معني ارتباط غيرنرمال بين دهان و حفره ی بيني است. نقص يا شكاف در سقف كام منجر به يك ارتباط غیر طبیعی بين دهان و حفره بيني مي‌شود كه Oronasal Communication خوانده مي‌شود. علت آن ممكن است مادرزادي و يا اكتسابي باشد. شايع ‌ترين علت آن نقص هاي شكاف كام و آلوئول…

Orofacial

عبارت اوروفاشيال به معني هر چيز مرتبط با دهان و صورت و يا هر عامل قرار گرفته و يا مرتبط با ناحيه دهان و يا قسمت هايي از صورت که با دهان مجاورند می باشد. برای مثال Orofacial Pain به هر دردي كه در ناحيه دهان، فك ها و صورت احساس مي‌شود گفته مي شود.

SI (International System of Units)

The International System of Units که  به اختصار  SIگقته می شود، نوع مدرن از سیستم متریک است که امروزه  به طور گسترده استفاده می شود. SI شامل یک سیستم منسجم از واحد های اندازه گیری ساخته شده بر اساس هفت واحد پایه است. این سیستم همچنین از یک مجموعه  از بیست پیشوند به نام واحدها…

Reverse Cure of Spee

انحنای آناتومیک چینش اکلوزالی دندان ها است که شروع آن از نوک کانین فک پایین است و پس از عبور از کاسپ باکال پرمولر و مولر ، در ادامه به بوردر قدامی راموس می رسد. این قوس توسط فون اسپی تشریح شد. این منحنی از سطح اکلوزال قوس ها در بعد عمودی ایجاد شده توسط…

Brass Separator

قبل از ظهور جداکننده(Separator)  الاستومری و فنر جداکننده نیکل تیتانیوم، سیم جداکننده برنجی روش انتخابی برای جداسازی دندان ها بود. امروزه، سیم برنجی  برای حفظ فضایی که توسط نوع دیگری از جداکننده ایجادشده است، استفاده می‌شود. جدا کننده  برنجی یک نوع طولی دارد که از ناحیه زیر تماس پروگزیمال عبور می کند و با پلایر…

Undercut

۱٫بخشی از یک دندان است که بین حداکثر کانتور و لثه قرار دارد و از حداکثر برجستگی کمتر بر جسته است. ۲٫کانتوری از یک مقطع ریج باقیمانده از قوس دندانی است که از قرار دادن دنچر و یا پروتز دیگر جلوگیری می کند. ۳٫بخشی از یک حفره آماده شده است که ایجاد یک قفل مکانیکی…