Towne’s Projection

تصویر رادیوگرافیک Fronto-Occipital جمجمه است. این تصویر در حالی گرفته می شود که بیمار در حالت Supine است و چانه به سمت پایین قرار گرفته است.این نما امکان بررسی و به تصویر کشیدن استخوان پتروس، اکسی پیتال و کندیل های فک پایین را فراهم می نماید.

 

Porcelain fused to metal

ریختگی که با لایه پرسلن ونیر fuse شده Porcelain fused to metal نامیده می شود، فلز باید داراری نقطه ذوب بالا تا بتواند با پرسلن آدابته شود. رستوریشن متال سرامیک ترکیبی از استحکام ودقت فلز ریختگی وزیبایی پرسلن را به همراه دارند رستوریشن ها مثل کراون ها ، اینله ها ، ونیرها به کار می…

Saliva ejector

  • مکنده بزاق. بزاق که کف دهان جمع شده را آسپیره می کند. همچنین آب آسپری شده از وسایل چرخشی حین اقدامات مربوط به تراش حفره بر می دارد اما با سرعت بسیار پایین تری نسبت به evacuator باحجم بالا عمل می کند.

Nasal Obstruction

این عبارت از دو واژه ی Nasal  به معنای مرتبط با بینی و Obstruction به معنای انسداد تشکیل شده است. انسداد بینی به هر آنچه که مانع عبور جریان هوا به داخل یا به خارج بینی بشود گفته می شود. علت انسداد بینی عمدتا تورم مخاط بینی به واسطه ی التهاب می باشد که معمولا…

Membranous Bone

واژه Membranous به معنای غشائی می باشد و Membranous Bone  به استخوانی گفته می شود که استخوانی شدن و رشد آن از طریق استخوان سازی داخل غشایی (Intramembranous Ossification)  صورت می گیرد.  از نمونه های آن استخوان های کاسه ی سر، ماگزیلا و مندیبل را می توان نام برد.  در روش داخل غشایی استخوان یا…