Apposition of Bone

رسوب استخوان به معنای تشکیل استخوان جدید در سطح استخوان قبلی می باشد که جزء اصلی رشد استخوان از طریق استخوان سازی داخل غشایی و بخش مهمی از فرایند ریمادلینگ استخوان است. رسوب استخوان توسط استئوبلاست های لایه داخلی پریوست صورت می گیرد که می تواند در پاسخ به محرک های خارجی مثل کشش استخوان…

Anodontia

به فقدان کامل تکامل تمام دندان های شیری و دائمی می گویند که در اثر عوامل ژنتیکی که هنوز به درستی شناخته نشده اند بروز می کند. حدود ۲۰۰ ژن در تشکیل و تکامل دندان ها نقش دارند که پیچیدگی کنش های بین آن ها تعیین دقیق علت اصلی این اختلال را مشکل می سازد.…

Annealing

روندی است که در آن ویژگی هایی که توسط Strain Hardening ایجاد شده اند توسط حرارت دادن به فلز معکوس می گردند. معمولا دمای مورد استفاده نصف نقطه ذوب فلز خالص یا دمای فیوژن فلز می باشد. تغییر در نظم شبکه کریستال ها معمولا در طی پروسه Annealing رخ می دهد. این روند در ارتودنسی…