Soft Palate

مرز خلفی فوقانی حفره دهان که یک سوم از کل کام را تشکیل می دهد و حفره دهان را از نازوفارنکس جدا می کند.

سه مرز قدامی، خلفی و طرفی دارد و از ۵ عضله زبان کوچک، Tensor Veli Palatine ،  Levator Tensor Veli Palatine،  Palatoglossus و Palatopharyngeus تشکیل شده است.

Sharpey Fibers

مهمترین قسمت لیگامان پریودونتال فیبرهای Principal  هستند که کلاژنه بوده و در باندل هایی که مسیر موجی دارند سازمان یافته اند .به قسمت انتهایی این فیبرها که وارد سمنتوم و استخوان می شوند و تا درجاتی کلسیفیه می گردند الیاف شارپی می گویند.

Digital Subtraction Radiography

رادیوگرافی دیجیتال تفریقی تغییرات قبل و بعد از یک پروسه مشخص را نشان می دهد. قدرت این نوع رادیوگرافی در حذف آناتومی پیچیده پس زمینه تصویر است که در نتیجه آن جزییات رخداده به طرز چشمگیری واضح تر  دیده می شوند. این کار اطلاعات کافی حجمی، خطی و اندازه ای را برای مقادیر کمّی نشان…

Computerized Tomography (CT)

نوعی تکنیک تصویربرداری است که از مکانیسم های بازسازی تصویر برای تهیه تصاویر سه بعدی و برش های دو بعدی در هر سه مقطع فضایی استفاده می کند. ساده ترین فرم یک اسکنر CT شامل یک تیوب اشعه یx  می باشد که اشعه x بادبزنی شکل و به طور دقیق موازی شده را از بیمار…

Wear Occlusal

به سایش سطوح دندان ها به دنبال تماس های فانکشنال با دندان های مقابل می گویند. چنین الگوی سایشی فیزیکی ممکن است در سطوح انسیزال، اکلوزال و بین دندانی روی دهد. میزان مشخصی از سایش دندان فیزیولوژیک است، اما در صورتی که عوامل آناتومیک غیرطبیعی یا عوامل فانکشنال غیر معمول وجود داشته باشند، ممکن است…

Tomography

یک نوع تصویربرداری رادیوگرافیک است که طی آن فیلم و منبع اشعه X در دو جهت مخالف هم حول یک محور در ناحیه مورد نظر حرکت می کنند. این حرکت سبب می شود ساختمان های خارج از محدوده مورد نظر محو گشته و دقت تصویر در ناحیه اصلی بیشتر شود. توموگرافی عبارتی کلی برای تکنیک…

Tendon

تاندون ها شایع ترین نمونه بافت همبند منظم متراکم هستند که توسط ساختمان های استوانه ای طویل، اجزای سیستم عضلانی اسکلتی را کنار هم نگه می دارند. به دلیل انباشت فراوان رشته های کلاژن، این ساختمان ها سفید و غیرقابل گسترش بوده و نوارهای کلاژن موازی و نزدیک به هم آن ها با مقادیر اندک…

Still’s Disease

نوعی نادر از آرتریت که با تب، راش های پوستی و درد مفاصل بروز می یابد. برخی از مبتلایان تنها یک دوره درگیری با این بیماری دارند اما در بقیه موارد، شرایط مقاوم یا عود کننده می باشد. التهاب می تواند سبب تخریب مفاصل درگیر، خصوصا انگشتان شود. درمان توسط داروهایی از قبیل پردنیزون و…

Spasm of Muscle

فعالیت بیش از حد عضلات جونده که به سمت چرخه معیوب و نادرست پیش می رود به عنوان علتی برای دردهای میوفاسیال مطرح شده است. Muscle Spasm و Reflex Muscle Splinting برای توصیف این شرایط به کار می روند. ارتباط بین فعالیت بیش از حد عضله و درد عضلات جونده هنوز به اثبات نرسیده است…