Free Graft

يك پيوند بدون جريان خون تغذيه‌كننده است كه بايد تحت ريواسكولاريزيشن از بستر دريافت كننده قرار گيرد. در واقع انتقال Free Graft يعني برش و قطع عروقي بافت از يك ناحيه خاص از بدن مانند (پوست، چربي، عضله، استخوان) و انتقال آن به ناحيه ديگري از بدن است که در آخر با به دست آمدن…

Full Thickness Graft

Graft Full Thickness در تعريف شامل اپي‌تليوم و كل ناحيه لامينا پروپريا است. اين پیوند های ضخيم از لحاظ تكنيكي حساس‌تر هستند اما نتيجه بهتري را حاصل مي‌كنند. Full Thickness Grafts در مقايسه با   Split Thickness Grafts تحت انقباض ثانويه كمتري هستند و براي نقایص موكو جينجيوال و نيز زماني كه نياز به افزايش ناحيه…

Reaction Force

طبق قانون سوم نیوتن (عمل و عکس العمل) زمانی که یک جسم نیرویی به جسم دوم وارد می کند، جسم دوم نیز نیرویی به همان مقدار بر جسم اول وارد می کند. این نیروها از لحاظ اندازه مساوی و از لحاظ جهت مخالف هم هستند. نیوتن به این جفت نیرو ها عمل و عکس العمل…

Distal Segment

در ارتودنسی بستن فضا شامل بسته شدن تدریجی فضای بین دو دندان یا دو قطعه دندانی است. Distal Segment، قطعه خلفی است که شامل دندان های خلفی می باشد و می تواند به عنوان واحد حرکت یا واحد انکوریج قرار گیرد. در جراحی قطعه خلفی شامل جزئی است که نسبت به اتچمنت دورتر قرار می…

Subepithelial Connective Tissue Graft

يك روش جراحي پلاستيك پريودنتال است كه اولين بار توسط Alen Edel در سال ۱۹۷۴ توضيح داده شد و هدف آن افزايش بافت كراتينيزه در ناحيه است. اين روش عموماً براي به دست آوردن Root Coverage به دنبال تحليل لثه استفاده مي‌شود. اين عمل به عنوان يك پیوند Free Autologenous است. بافت همبند مي‌تواند از…

Lateral Pterygoid Muscle

عضله‌اي است كوتاه و ضخيم كه به طور افقي در قسمت بالاي حفره زير گيجگاهي قرار دارد. سر اين عضله داراي دو قسمت بالايي و پاييني است. منشاء قسمت فوقانی عضله بر روي سطح زير گيجگاهي يعني قسمت افقي بال بزرگ استخوان اسفنوئيد بوده و قسمت تحتانی كه بزرگ تر است روي سطح خارجي زائده…

Isologous Graft

عبارت است از يك پیوند از بافت كه از دهنده‌اي كه از لحاظ ژنتيكي كاملاً همانند و يكسان با گيرنده است گرفته شده است. مانند پیوند گرفته شده از بدن خود بيمار كه موفقيت‌ آميز ترين آن پیوند پوست است و يا پیوند از يك فرد کاملا مشابه از لحاظ ژنتيكي مانند دو قلوي همسان.

Intrusion

اينتروژن به معني حركت دندان در امتداد محور طولي خود به درون استخوان الوئول به سمت آپكس ريشه مي‌باشد. در ارتودنسي حركت اينتروژن دندان به صورت فشردن دندان در خلاف جهت رويش به داخل استخوان آلوئول، و يا جلوگيري از رويش آن در هنگام رشد عمودي فكین است. اينتروژن در ارتودنسي يك شيوه درماني معمول…

X ray

قسمتی از طیف الکترومغناطیس با طول موج یک دهم تا یک هزارم نانومتر و انرژی ۱۰۰۰۰ تا۱۰۰۰۰۰۰ الکترون ولت است که توسط تیوب اشعه ایکس  تولید می شود. در تیوب اشعه ایکس، جریان الکترونی از فیلامانی در کاتد ساطع شده و با برخورد به آند باعث تولید این اشعه می گردد. از این اشعه به…