Computerized Tomography (CT)

نوعی تکنیک تصویربرداری است که از مکانیسم های بازسازی تصویر برای تهیه تصاویر سه بعدی و برش های دو بعدی در هر سه مقطع فضایی استفاده می کند. ساده ترین فرم یک اسکنر CT شامل یک تیوب اشعه یx  می باشد که اشعه x بادبزنی شکل و به طور دقیق موازی شده را از بیمار…

Wear Occlusal

به سایش سطوح دندان ها به دنبال تماس های فانکشنال با دندان های مقابل می گویند. چنین الگوی سایشی فیزیکی ممکن است در سطوح انسیزال، اکلوزال و بین دندانی روی دهد. میزان مشخصی از سایش دندان فیزیولوژیک است، اما در صورتی که عوامل آناتومیک غیرطبیعی یا عوامل فانکشنال غیر معمول وجود داشته باشند، ممکن است…

Wear facet

سطوح اکلوزال یا انسیزالی که به واسطه Attrition دچار سایش شده اند را Facet می نامند. در صورت سایش فعال دندانی، منشورهای مینایی دچار شکستگی شده و شدیدا نور را منعکس می کنند. بنابراین Facet های مقعر، صاف و صیقلی معمولا بهترین علامت فعالیت اصطکاکی پیش رونده می باشند. در صورت عریان بودن عاج، اغلب…

Tomography

یک نوع تصویربرداری رادیوگرافیک است که طی آن فیلم و منبع اشعه X در دو جهت مخالف هم حول یک محور در ناحیه مورد نظر حرکت می کنند. این حرکت سبب می شود ساختمان های خارج از محدوده مورد نظر محو گشته و دقت تصویر در ناحیه اصلی بیشتر شود. توموگرافی عبارتی کلی برای تکنیک…

Tendon

تاندون ها شایع ترین نمونه بافت همبند منظم متراکم هستند که توسط ساختمان های استوانه ای طویل، اجزای سیستم عضلانی اسکلتی را کنار هم نگه می دارند. به دلیل انباشت فراوان رشته های کلاژن، این ساختمان ها سفید و غیرقابل گسترش بوده و نوارهای کلاژن موازی و نزدیک به هم آن ها با مقادیر اندک…

Still’s Disease

نوعی نادر از آرتریت که با تب، راش های پوستی و درد مفاصل بروز می یابد. برخی از مبتلایان تنها یک دوره درگیری با این بیماری دارند اما در بقیه موارد، شرایط مقاوم یا عود کننده می باشد. التهاب می تواند سبب تخریب مفاصل درگیر، خصوصا انگشتان شود. درمان توسط داروهایی از قبیل پردنیزون و…

Spasm of Muscle

فعالیت بیش از حد عضلات جونده که به سمت چرخه معیوب و نادرست پیش می رود به عنوان علتی برای دردهای میوفاسیال مطرح شده است. Muscle Spasm و Reflex Muscle Splinting برای توصیف این شرایط به کار می روند. ارتباط بین فعالیت بیش از حد عضله و درد عضلات جونده هنوز به اثبات نرسیده است…

Rest Position

به وضعیت استراحت فک پایین زمانی که فرد در حال استراحت در موقعیت عمودی می باشد و فک پایین در حالت فعالیت نمی باشد و یا عضلات مربوطه نیز در حداقل فعالیت انقباضی قرار دارند گفته می شود. در این وضعیت کندیل به طور نسبی در مرکز گلینوئید فوسا قرار می گیرد و دندان ها…

Osteocyte

طی فرآیند استخوان سازی هر یک از استئوبلاست ها به تدریج با ترشحات خود احاطه و به استخوانی محصور در فضاهایی به نام لاکونا تبدیل می شود. طی این تبدیل سلول ها زواید سیتوپلاسمی طویل و فراوانی پدید می آورند که به نوبه خود توسط زمینه کلسیم دار احاطه خواهند شد.  یک سلول استئوسیت و…