Envelope of Discrepancy

دامنه میلیمتری امکان درمان ارتودنسی در بعد عرضی، قدامی خلفی و عمودی را می توان در Envelope of Discrepancy نشان داد. منظور از امکان درمان میزان حرکت دندانی است که با ارتودنسی به تنهایی، ارتودنسی به همراه ارتوپدی دنتوفاسیال با یا بدون انکوریج اسکلتی یا ارتودنسی همراه جراحی فک می توان به دست آورد. محدوده…

Eminectomy

Dislocation طولانی مدت مندیبل باعث تغییرات مورفولوژیک مختلف مفصل و ساختارهای مرتبط با آن می گردد که مانع پاسخ مناسب به درمان Reduction دستی حتی با وجود بیهوشی عمومی می گردد. در این موارد درمان Eminectomy برای حذف Articular Eminence انجام می شود. با این روش امکان کاهش Eminence و حرکت آزاد تر کندیل بدون…

Derotation of Molar

به اقدام درمانی جهت اصلاح چرخش دندان مولر می گویند . البته چرخش مولری در مورد مولر اول فک بالا شایع تر می باشد که معمولا دندان حول ریشه پالاتالی خود دچار چرخش مزیولینگوالی می شود. برای اصلاح این مشکل روش های زیادی وجود دارد که یکی ا آن ها استفاده از ترانس پالاتال آرچ…

Donut (Elastic Separator)

تماس های محکم بین دندانی، نشاندن صحیح بند را مشکل می کند. اساس عملکرد جداکننده ها (Separators)، یکسان است و با وارد کردن نیرو به مدت زمان کافی سبب حرکت اولیه دندان می شوند و دندان ها را به آرامی از هم جدا می کنند. قرار دادن جدا کننده های الاستومریک دشوارتر است و از…

Chin Cup

به معني چانه ‌بند مي‌باشد كه براساس جهت كشش نيروي آن به دو نوع تقسيم مي‌شود: Occipital Pull Chin Cup Vertical Chin Cup در نوع اول هدكپ از تكيه‌گاه ناحيه اكسيپيتال استفاده مي‌كند و در ناهنجاري Class III ناشي از بزرگي فك پايين در حد خفيف و متوسط كاربرد دارد. اين وسيله بازدارنده، جلو رشد…

Activator

اولین دستگاه فانکشنال متحرک است که در سال ۱۹۵۳ توسط V. Andresen معرفی شد. دستگاه شامل بدنه ای آکریلی است که بخشی از کام و سطح لینگوال ریج آلوئولار فک پایین را می پوشاند. آکریل از سمت لینگوال دندا های ثنایای فک بالا ریلیف می شود تا امکان عقب بردن آن ها را فراهم سازد.…