Bracket

لازمه حركت دندان ها، وارد آوردن نيرو به آن ها از طريق اتصالات ثابتي است كه بر روي آن ها قرار مي‌گيرند. این اتصالات شامل براكت ها ، تيوب ها و بند ها هستند. براكت هاي باند شدني در اواسط دهه ۱۹۷۰ در دسترس قرار گرفتند كه مزاياي زيادي نسبت به بند ها دارند از…

Bite Block

جزء كنترل کننده عمودي دندان ها در دستگاه ‌های ارتدنسی مي‌باشد. اين موانع اكلوزالي يا ثنايايي با فراهم آوردن امكان رويش دندان ها و يا با جلوگيري كردن از رويش آنها سبب كنترل موقعيت عمودي دندان هاي قدامي و خلفي مي‌شوند. استاپ هاي خلفي مي‌توانند از سيم و يا آكريل ساخته شوند. بايت بلاك هاي…