Bracket

لازمه حركت دندان ها، وارد آوردن نيرو به آن ها از طريق اتصالات ثابتي است كه بر روي آن ها قرار مي‌گيرند. این اتصالات شامل براكت ها ، تيوب ها و بند ها هستند. براكت هاي باند شدني در اواسط دهه ۱۹۷۰ در دسترس قرار گرفتند كه مزاياي زيادي نسبت به بند ها دارند از…

Bonding

اساس باندينگ قفل شدن مكانيكي ماده Adhesive به نامنظمي ‌هاي ايجاد شده در سطح ميناي دندان و نقاط گير موجود در قاعده اتچمنت هاي ارتودنسي است. براي باند موفق بايستي به ۳ جزء توجه نمود كه عبارتند از: آماده‌سازي سطح دندان، سطح اتچمنت و مواد باندينگ عمل باندينگ اتچمنت ها در ارتودنسي مي‌تواند به سه…

Adhesive System] Bonding Agent]

Adhesive يك ماده چسبنده است كه از طريق گير كردن مكانيكي به بي‌نظمي‌هاي سطح ميناي دندان از يك سمت و نقاط گير ايجاد شده در قاعده اتچمنت هاي ارتودنسي از سوي ديگر اساس باندينگ را تشكيل مي‌دهد. يك ماده موفق جهت باند بايستي شرايطي داشته باشد كه عبارتند از: داراي ثبات ابعادي باشد، حالت مايع…