Acid Microabrasion

در صورتیکه White spot های ایجاد شده پس از درمان ارتدنسی با رعایت بهداشت و حتی انجام بلیچینگ ازبین نروند، خط سوم درمانی انجام Acid Microabrasion می باشد. این روش شامل استفاده مکرر از مخلوط پامیس و اسید هیدروکلریک است که  مینای سطحی را به ضخامت کمتر از ۲۵۰ میکرون بر می دارد. در این…

Primary, Extraction for Preventing Center-line Shift

چنانچه دندان نیش شیری در یک سمت زود تر از موعد از دست رفته باشد، کشیدن نیش شیری سمت مقابل به منظور جلوگیری از شیفت میدلاین پیشنهاد می شود. بهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که کشیدن نیش قبل از رویش لترال دائمی انجام شود.

Interceptive Extractions, Crowding and Advantages with

یکی از تظاهرات زودرس کرادینگ، کمبود فضا برای رویش دندان های لترال دائمی می باشد. تاخیر در مداخله درمانی منجر به رویش این دندان ها به صورت لینگوالی و یا با چرخش می شود و حتی ممکن است منجر به نهفته شدن دندان شود. یک روش مداخله، کشیدن دندانهای C (Interceptive Extraction) می باشد. این…

Finger/Thumb Splint

مکیدن انگشت می تواند منجر به بد شکلی قوس های دندانی شود. درمان شامل مدیریت رفتاری و استفاده از جایزه در صورت ترک عادت می باشد. در صورت عدم ترک عادت با این روشها از۷ سالگی به بعد، استفاده از اپلاینس جهت اطمینان از رخ ندادن بد شکلی قوس و جابجایی دندان ها لازم است.…

Appliance Therapy and Behavioral Management

مدیریت رفتاری در تمام انواع اپلاینس تراپی، به ویژه درمان با وسایل متحرک مهم است. چنانچه به علت عدم همکاری بیمار مجبور به قطع درمان باشیم شانس درمان بیمار در آینده با سایر دستگاه های متحرک و یا با کشیدن دندان هنوز وجود دارد. لذا در مورد کودکان مقاوم مهم است که درمان سریع تر…

Bone Graft

Bone Graft به معنای پیوند استخوان است. در این روش استخوانی را که از محل دیگری تهیه شده است در محل مورد نیاز قرار می دهند. اندیکاسیون های عمده پیوند استخوان اصلاح نقایص به جا مانده از آسیب استخوان در پی تروما ، برداشتن تومورها و بیماری های استخوانی می باشند. همچنین در موارد ترمیم…

Open curettage

(ENAP) Excisional New Attachment Procedure كلمه كورتاژ در پريودانتيكس به معني تراشيدن ديواره لثه‌اي پاكت پريودنتال به منظور جدا نمودن بافت نرم ملتهب و بيمار است. در حقيقت كورتاژ تكنيكي است كه به وسيله دبريدمنت جراحي، قسمت داخلي ديواره لثه‌اي بيمار كه شامل اپيتليوم ‌ هايپرپلاستيك و زخمي پاکت و ناحيه مجاور بافت همبند آسيب…

Serial Extraction

کشیدن برنامه ریزی شده دندان ها است که می تواند کراودینگ را در طول انتقال از سیستم دندانی شیری به دائمی کاهش دهد. همچنین اجازه خواهد داد که دندان ها به جای رویش باکالی یا لینگوالی، در آلوئول و از داخل بافت کراتینیزه رویش کنند.  توالی کشیدن دندان ها در این روش به این ترتیب…