Preventive Orthodontic Treatment

شامل خدمات دندانپزشکی  درنظرگرفته شده برای جلوگیری از ایجاد یک مال اکلوژن توسط حفظ یکپارچگی سیستم دندانی طی تکامل نرمال می باشد. نمونه  هایی از خدمات فوق عبارتند از:  رستوریشن های دندانی، فضا نگهدار در محل دندان های شیری زود ازدست رفته، و کشیدن دندان های شیری بیش از حد باقیمانده برای اجازه رویش رضایت…

Multidisciplinary Treatment

عبارت است از درمان وابسته به چند رشته علمي به اين معني كه بهترين نتيجه درمان معمولاً زماني حاصل مي‌شود كه مراحل درمان به وسيله يك تيم از تعداد متعددي از متخصصين مراقبت از سلامت مختلف انجام پذيرد. درمانMultidisciplinary  (چند زمينه‌اي) زماني است كه متخصصيني از يك زمينه علمي با مهارت ها، دانش و تجربه…

Treatment Plan

در حال حاضر فرایند تشخیص و طرح درمان بر اساس رویکرد “دست یابی به مشکل” است. امروزه در ارائه طرح درمان، نه فقط دندانپزشک بلکه والدین و بیمار باید نقش فعال داشته باشند. هدف از  طرح درمان ارائه ی بهترین راهکار برای مشکل بیمار با توجه به شرایط خاص همان بیمار است. بر خلاف مرحله…

Treatment Philosophy

عبارت است از اصول پایه ای و عمومی درمان که یک درمانگر استفاده می کند تا بتواند تمامی توصیه های درمانی را اجرا نماید. تقریبا تمامی تصمیماتی که در روند درمان گرفته می شوند بر پایه ی همین فلسفه ی درمانی اولیه می باشند. فلسفه ی درمانی یک چشم انداز کلی در مورد آنچه که…

Surgical Exposure (of a Tooth)

به نمایان کردن تاج یک دندان نهفته از طریق برگرداندن فلپ مخاطی با یا بدون برداشت استخوان روی تاج Surgical Exposure گفته می شود. متعاقبا بسته به میزان و نوع نهفتگی و زاویه رویش، یا دندان به حال خود رها شده تا بروید و یا با اتصال اتچمنت ارتودنسی و اعمال نیرو به قوس آورده…

Presurgical Infant Orthopedics(PSIO)

نوعی درمان ارتوپدیک است که در نوزادان مبتلا به شکاف لب یک طرفه یا دو طرفه به منظور بهبود بیرون زدگی قسمت میانی لب و کاهش فاصله قطعات لب مجاور شکاف انجام می شود تا امکان جراحی ترمیمی اولیه لب به نحو بهتری فراهم آید. همچنین یهبود فرم پره های بینی از فوائد آن است.…

Extraoral Traction

تعریف: وسیله ای که ازصورت،گردن و یا ناحیه خلفی- فوقانی سر به عنوان تکیه گاه جهت اعمال نیروی کششی به دندان ها و یا فک استفاده می کند. کاربرد: دستگاه های کشش خارج دهانی بنا بر ناحیه اعمال نیرو به دودسته کلی  Headgear(جهت اعمال نیرو به دندان ها و فک بالا) و  Chincap(جهت اعمال نیرو…