Archwire Cross-Section

امروزه در ارتدنسی، سیمها با سطح مقطع های مختلفی کاربرد دارند: دابره مستطیل ( در حالت خاص مربع) چند رشته ای ( از تعدادی سیم با مقطع دایره ای تشکیل و در نتیجه مقطع سیم وابسته به تعداد رشته ها است.) سطح مقطع سیم یکی از عوامل مهم طراحی دستگاه های ارتودنسی است. در فعال…

Advanced Arch

آرچ وایری است که دو استاپ یا لوپ در قسمت دیستال آن (معمولا مزیال مولر اول) تعبیه شده است. طول آرچ وایر اندکی بیشتر از طول قوس موجود است و بدین ترتیب سبب افزایش طول قوس توسط حرکت دادن دندان های ثنایا به جلو می شود. از کاربرد های خاص این آرچ وایر جلوگیری از…

Anterior Box Elastic

این الاستیک ها در صورت قرار دادن سیم Stiff در قوس بالا و قوس دادن در سیم پایین در بستن اپن بایت خفیف در مرحله Finishing درمان ارتدنسی ثابت مفید هستند. همچنین در بیمارانی که به علت اپن بایت قدامی جراحی انجام داده اند، این الاستیک ها در مرحله ارتدنسی بعد از جراحی به قرارگیری…

Hard wire cutter

Hard wire cutter‌‌ها در ارتودنسي در قسمت سري خود داراي رأسهاي فلزي سخت يا رأس‌هاي تنگستن كاربايد هستند. اين پلايرها سنگين‌تر و بزرگ‌تر از Pin & ligature ها هستند. اين پلاير جهت بريدن همه وايرهاي روند تا سايز  اينچ استفاده مي‌شوند.

 

Arch Bar

در نیمه اول قرن بیستم به طور روتین از جراحی Body Ostectomy  جهت تصحیح پروگناتیسم مندیبل استفاده می شد. با این وجود به علت کشش عضلات، تمایل به ریلپس به صورت پن بایت قدامی وجود داشت. به علت استفاده از فلزات Precious در اپلاینسهای ارتدنسی، این وسایلRigidity لازم جهت فیکس نمودن قطعات استخوانی را نداشتند…

Tweed-Merrifield EdgewiseApplaince

این اپلاینس شامل اسلات های اج وایز ۰٫۰۲۲ اینچ بوده و شامل بند روی دندانهای خلفی و براکت های Double-Width روی شش دندان قدامی می باشد. براکت لحیم شده روی بند پره مولر ها از نوع Single-Width Intermediate می باشد. هم چنین، روی بند مولر های اول  براکت Twin و روی بند مولرهای دوم تیوب…

Anterior Bite Plane

یکی از انواع بایت پلن ها استو عبارت از یک اپلاینس آکریلی سخت می باشد که پشت دندانهای قدامی فک بالا قرار می گیرد و صرفا با دندانهای قدامی فک پایین در تماس است. هدف اصلی این اپلاینس دیسکلوژن دندانهای خلفی می باشد.

.