Twin-block Appliance (Double Plate)

به معني بلاكهاي دو قلو مي‌باشد كه ۳۰ سال پيش توسط ويليام كلارك ابداع شد. يك اپلاينس فانكشنال tooth born مدرن و خيلي موفق است كه شامل دو پلاك بالا و پايين است كه داراي اجزاء سيمي و آكريلي مي‌باشند. اجزاء گير آن شامل ball clasp‌ها در ناحيه اينترپروگزيمال در قدام و كلاسپ آدامز روي…

Treatment plan

طرح درمان در حال حاضر فرایند تشخیص و طرح درمان بر اساس رویکرد “دست یابی به مشکل” است. در ارایه طرح درمان امروزه نه فقط دندانپزشک بلکه والدین و بیممار باید نقش فعال داشته باشند.هدف از  طرح درمان ارایه ی بهترین راهکار برای مشکل بیمار با توجه به شرایط خاص همان بیمار است. بر خلاف…

Bruxism splint

استفاده از اسپلینتهای اکلوزالی برای کنترل براکسیسم شبانه مورد حمایت قرار گرفته است. اسپلینتهای  مختلفی برای براکسیسم استفاده می شوند که از دو ماده مختلف ساخته می شوند. این اسپلینتها ظاهر و خصوصیات متفاوتی دارند. استفاده از نوع آکریلی آن مفیدتر به نظر میرسد که در ماگزیلا  پوشش کاملی ایجاد می کنند و تماس دو…

Bite raising

جلوگیری از تماسهای اکلوزال ممکنست در طی درمان ارتودنسی ثابت نیاز باشد. درمان موارد دیپ بایت، کراس بایت یا scissors-bite با دستگاههای ثابت ممکنست نیازمند باز کردن بایت به صورت موقت برای جلوگیری از دباند براکت و حرکت راحت تر دندان باشند. باز کردن موقت و فوری بایت در طی درمانهای ارتودنسی ثابت با استفاده…

Bite opening

دیپ بایت دندانی از مشکلاتی است که به سختی توسط درمان ارتودنسی درمان میگردد. در درمان ثابت، نیاز به باز کردن بایت قبل از رترکشن دندانهای قدامی ضروری به نظر میرسد. باز کردن بایت دندانی می تواند با کمک اینتروژن واقعی دندانهای قدامی یا اکستروژن دندانهای خلفی انجام شود. انتخاب مکانیک باز کردن بایت در…

Xenogeneic graft(Xenograft ; Heterograft)

به Graft که از یک گونه به گونه ای دیگر پیوند زده میشود گویند.این گرفت به دلیل عدم تشابه آنتی ژنی به بافت های انسانی نیاز به پروسه های وسیع پرورش و پاکسازی دارد تا از رد شدن آن توسط بدن انسان ممانعت شود.این نوع گرفت کمتر از اتوگرفت و هموگرفت ها در جراحی های…

Z Spring(Double cantilever spring)

از اجزای فعال پلاک متحرک ارتودونسی که بخصوص در بیماران دارای رتروژن ثنایاها هنگامی که فضا برای عملکرد اسپرینگ تکی اهرمی  کم میباشد استفاده میگردد.این فنر باید دارای طول کافی باشد تا دچار  stiffness نشود.فنر باید عمود برسطح پالاتال دندان باشد  در غیر اینصورت تمایل به حرکت انسیزالی داشته و دندان را اینترود میکنداین فنر…

Interproximal Reduction of Enamel(Stripping)

کاهش عرض مزیودیستالی دندان به کمک حذف مینای بین دندانی. مینای بین دندانی می تواند با کمک نوارهای ساینده با حرکت دست، نوارهای ساینده که توسط دستگاه به حرکت در می آید، دیسک های ساینده ای که روی هندپیس سوار می شوند یا به کمک فرز های فیشور کاملا Taper با حداقل خشونت سطحی برداشته…

Adaptation

به معنی انطباق است و عبارت از تغییرات تنظیمی پیشرونده در حساسیت که هماهنگ باتحریکات وارده باشد.و در تعریفی دیگر

به نشاندن وتطابق یک جزء دستگاه با ساختار دهان و دندان گفته می شود (مثل نشاندن بند بر دندان).