Inferior Joint Space

مفصل گیجگاهی فکی به وسیله دیسک مفصلی به دو فضای مفصلی فوقانی و تحتانی تقسیم می شود. فضای تحتانی از بالا به دیسک مفصلی و از پایین به کندیل مندیبل محدود می شود. فضای تحتانی نسبت به فضای فوقانی کوچکتر است و اجازه  حرکات چرخشی را به مفصل می دهد.

Closed lock

درClosed Lock دیسک مفصلی دچار جابجایی به سمت قدام (و گاها مدیال) شده است و دیسک نمی تواند حین باز کردن مندیبل موقعیت نرمال خود با کندیل را برقرار نماید، لذا بیمار دچار محدودیت در باز کردن دهان خواهد شد. این حالت ممکن است دردناک باشد یا نباشد. به علت عدم امکان عبور کندیل از…

Eminectomy

Dislocation طولانی مدت مندیبل باعث تغییرات مورفولوژیک مختلف مفصل و ساختارهای مرتبط با آن می گردد که مانع پاسخ مناسب به درمان Reduction دستی حتی با وجود بیهوشی عمومی می گردد. در این موارد درمان Eminectomy برای حذف Articular Eminence انجام می شود. با این روش امکان کاهش Eminence و حرکت آزاد تر کندیل بدون…

Disk

مفصل تمپورومندیبولار از کندیل، حفره مفصلی و دیسک مفصلی که بین این دو قرار می گیرد تشکیل شده است. در نوزاد تازه متولد شده، دیسک بسیار پرعروق است و در طی دوره دندانی شیری-در حدود سه سالگی- بخش مرکزی دیسک مفصلی بدون عروق می شود. در بالغین، دیسک مفصلی از بافت همبند متراکم فیبروز تشکیل…

Dislocation of Condyle

انواع مختلفی از Dislocation های کندیل ممکن است در اثر روندهای تروماتیک و غیرتروماتیک رخ دهند. فک پایین می تواند در جهات قدامی، خلفی، طرفی و فوقانی Dislocate شود. جابجایی فوقانی شایع ترین نوع است و باعث جابجایی کندیل به قدام برجستگی آرتیکولار استخوان تمپورال می گردد. در طی این جابجایی عضلات ماستر و تمپورالیس…

Arthrography of TMJ Single Contrast & Double Contrast

یک نوع تکنیک تصویربرداری است که جهت بررسی فضای مفصل گیجگاهی فکی به کار می رود. در روش Single Contrast مایع اپک به داخل فضای تحتانی مفصل تزریق می شود و سپس با اشعه ایکس تصویر رادیوگرافی تهیه می شود. در روش Double Contrast مایع اپک به هر دو فضای فوقانی و تحتانی مفصل تزریق…

Anterior Disc Displacement without Reduction (Closed Lock)

در این حالت در وضعیت استراحت مفصل، دیسک در موقعیت نرمال خود قرار ندارد (اغلب به سمت قدام و تا حدی مدیال جابجا شده است) و حتی با حرکت فک پایین نیز به موقعیت صحیح خود بر نمی گردد. در این حالت باز شدن فک پایین در کندیل مبتلا فقط تا حد حرکت Rotational انجام…