Condylar Displacement

معادل است با قرار گیری کندیل در موقعیتی به غیر از محل طبیعی خود در فوسای مفصلی.

شکل رو به رو نشان می دهد که وارد شدن نیروی به سمت خلف به کندیل می تواند آن را از محل با حداکثر ثبات عضلانی-اسکلتی جا به جا کند

Condylar Guidance

Condylar Guidance مسیری است که تحت آن کندیل در حرکات پروتروزیو از روی شیب قدامی برجستگی مفصلی عبور می کند. این مسیر در افراد سالم، ثابت بوده و قابل تغییر نیست. چنانچه شیب Condylar Guidance زیاد باشد ارتفاع کاسپ ها میتوان د زیاد باشد و بر عکس اگر شیب راهنمای کندیلی کم باشد کاسپ ها…

Condylar Guidance Angle

Condylar Guidance Angle زاویه ای است که تحت آن کندیل در حرکات پروتروزیو از پلن رفرنس افقی دور می شود.

معمولا این زاویه در کندیل سمت کارگر در حرکات لترالی بیشتر از حرکت صرفا پروتروزیو است

در حرکات پروتروزیو، .مقدار متوسط این زاویه با پلن افقی ۳۰٫۴ درجه است

Condylar Growth

در هفته دهم جنینی، زائده کندیلی به صورت یک توده سلولی مجزای هویجی شکل از راموس به طرف بخش اسکواموس استخوان تمپورال گسترش میابد. اتصال مفصلی کندیل به استخوان تمپورال به صورت مفصل تمپورومندیبولار در هفته دوازدهم پدیدار می شود. غضروف سازنده کندیل به طور ثانویه و بر اثر فشار زودرس در غشای استخوان ساز…

Collateral Ligaments

لیگامان های جانبی لبه های مدیال و لترال دیسک مفصلی را به قطب های کندیل وصل می کنند. نام شایع دیگر برای این دو لیگامان، لیگمان های دیسکی است. لیگامان دیسکی مدیال، لبه مدیال دیسک را به قطب مدیال کندیل متصل می کند. به همین ترتیب، لیگامان دیسکی لترال، مسئول اتصال لبه دیستال دیسک به…

Click

به صدای منفرد، واضح وکوتاه مفصلی Click گفته می شود. چنانچه صدا بلند باشد به آن Pop می گویند. در مفصل تمپورومندیبولار، بسته به نوع اختلال داخلی مفصل، کلیک ممکن است فقط موقع باز شدن فک و به علت عبور ناگهانی کندیل از روی دیسک (Single Click) و یا علاوه بر آن هنگام بسته شدن…

Intramatrix Rotation (of Mandible)

مركز منديبل عبارت است از استخواني كه عصب آلوئول تحتاني را در برمي‌گيرد. بقيه منديبل از چند زائده فانكشنال تشكيل شده است. در بسياري از افراد مركز فك پايين در طي رشد به گونه‌اي مي‌چرخد كه زاويه پلن منديبولر تمايل به كاهش دارد. چرخش داخلي منديبل شامل چرخش ماتريكس و چرخش اينتراماتريكس است. چرخش اينتراماتريكس…

Intracapsular Fracture

به معني شكستگي داخل كپسول مفصلي است و قطعه شكسته شده درون كپسول مفصلي مي‌ماند. اين اصطلاح در مورد شكستگي در كپسول مفصلي تمپورومنديبولار (TMJ) به كار مي‌رود. صدمه به كنديل در يك کودک منجر به يك شكستگي اينتراكپسولار و Haemarthrosis با بافت استئوژنيك زياد مي‌شود. به اين ترتيب توده فيبرواسئوس ممكن است منجر به…

Temporomandibular Joint (TMJ)

مفصل بین استخوان گیجگاهی و فک پایین است که توانایی حرکت لولایی و لغزشی را دارد. اجزاء استخوانی مفصل توسط کپسول فیبروزه ای احاطه شده و به یکدیگر متصل می شوند. کندیل مندیبل بخش تحتانی مفصل استخوانی را تشکیل می دهد که عموما بیضی شکل است، اگرچه تنوع در شکل آن امری شایع می باشد.…

Terminal Closing Clicking

در برخی موارد، صدای کلیک مفصلی هنگام بستن دهان شنیده می گردد. در این حالت حداکثر باز شدن دهان مختصری کاهش میابد. صدای کلیک در بسته شدن دهان مربوط به این مساله است که دیسک مفصلی نمی تواند در وضعیت طبیعی اولیه بین سر کندیل و برآمدگی قدامی مفصل (Articular Eminence) قرار گیرد و با…