Fibrous Joint

Joint همان مفصل یا محل اتصال استخوان ها می باشد که به سه صورت اصلی زیر وجود دارد: Fibrous Joint ، Cartilaginous Joint و .Synovial Joint در Fibrous Joint دو استخوان توسط بافت همبندی متراکم به هم متصل می شوند و فضای مفصلی وجود ندارد. هر چند بعضی از Fibrous Joint ها حرکت مختصری دارند…

Fibrous Ankylosis

انکیلوز به معنای بی حرکتی غیرطبیعی مفصل می باشد که بر اساس نوع بافتی که حرکت مفصل را محدود کرده است به دو گروه اصلی انکیلوز استخوانی و انکیلوز فیبروز تقسیم می شود. انکیلوز فیبروز شایعت ر است و می تواند بین دیسک و کندیل و یا بین دیسک و فوسا رخ دهد. شایع ترین…

Extracapsular Ankylosis

بر اساس تقسیم بندی Kazanjian، انکیلوز های مفصل گیجگاهی فکی بر اساس محل وقوع،  به دو دسته اصلی Intracapsular Ankylosis و Extracapsular Ankylosis تقسیم می شوند. بر این اساس، Intracapsular Ankylosis انکیلوز فیبروز و یا استخوانی بین کندیل و فوسای مندیبولار استخوان تمپورال است، در حالیکه Extracapsular Ankylosis شامل آن دسته از محددیت های حرکتی…

Double-Contrast Arthrography

آرتروگرافی TMJ شامل تزریق ماده حاجب رادیواپک به یک یا هردو فضای مفصلی و سپس اخذ رادیوگرافی می باشد و به این ترتیب فضای دور دیسک و اتچمنت ها را مشخص می کند. حین این عمل از فلوروسکوپی  جهت تعیین محل دقیق وارد کردن سوزن استفاده می شود. استفاده اصلی آن بررسی مشکلات داخلی مفصل…

Disclusion/Disocclusion

به جدا شدن دندانهای خلفی دیسکلوژن گفته می شود که در اکلوژن اپتیمال فانکشنال، دیسکلوژن در هنگام حرکت به سمت قدام مندیبل رخ می دهد. علاوه بر این، در هنگام حرکات طرفی چنانچه اکلوژن Canine Guidance باشد دیسکلوژن کامل خلفی خواهیم داشت و اگر Group Function باشد فقط در سمت Non-working دیسکلوژن خلفی خواهیم داشت.

Single Click

در اولین مرحله از اختلال داخلی مفصل گیجگاهی فکی که دیسک مفصلی دچار جابجایی مختصر به سمت قدام (و گاها مدیال) شده است، اغب کندیل پس از برخورد به دیسک به طور ناگهانی از روی دیسک عبور می کند و سپس در طول ادامه حرکت فک پایین، رابطه صحیح دیسک-کندیل برقرار می ماند. این حرکت…

Reciprocal Click

چنانچه جابجایی به  سمت قدام (و گاها مدیال) دیسک مفصلی مزمن شود، مرحله دوم تخریب داخلی مفصل آغاز می شود. در این حالت لیگامان های دیسک طویل شده و بردر خلفی دیسک نازک می شود که سبب قدامی تر شدن موقعیت دیسک می شود. در این حالت علاوه بر کلیک حین باز شدن دهان که…