Meniscus

دیسک مفصلی دیسک مفصلی  در مجموعه فک و صورت بین کندیل و گلنویید فوسا (حفره ی مفصلی) قرار گرفته است و یک بافت همبندی فیبروز ضخیم است که هیچ بافت خونی و عصبی ندارد. این ویژگی باعث می شود تا دیسک بتواند نیروهای سنگین را بدون ایجاد درد تحمل کند. .هدف دیسک جدا کردن و…

Cervicospinal Flexion-Extension Injury/Whiplash Injury

نوعی از انقباض عضلانی که در شرایط خاص رخ می دهد  Eccentric Contraction نام دارد. در این حالت عضله همزمان با طویل شدن، منقبض هم می شود. این وضعیت در صدمات ناشی از Cervicospinal Flexion-Extension Injury یا Whiplash Injury رخ می دهد که معمولا به علت تصادف با وسایل نقلیه موتوری می باشد. در تصادف،…

Unloading of Joint

بخش زیادی از سردرگمی هایی که در مورد موقعیت مفاصل گیجگاهی فکی وجود داد، ریشه در فلسفه اشتباه اما پرطرفدار Unloading of the Joints دارند.  عدم دقت به این حقیقت که TMJ ها برای تقبل بار طراحی شده اند منجر به ایجاد پروسه های کلینیکی متعددی جهت Unload کردن کندیل ها شده است. تلاش برای…

Anterior Guidance

در طی حرکات فک پایین به سمت جلو، لبه ای اینسیزال دندان های قدامی فک پایین در امتداد سطح مقعر لینگوالی دندان های قدامی فک بالا به سمت پایین و جلو حرکت می کند. مسیر لبه انسیزال از رابطه مرکزی تااکلوژن نوک به نوک را مسیر پیشگرایی می نامند. زاویه ای که بین مسیر پیشگرایی…

Anterior Disc Displacement with Reduction

در این حالت در وضعیت استراحت مفصل، دیسک در موقعیت نرمال خود قرار ندارد (اغلب به  سمت قدام و گاهی مدیال جابجا شده است) ولیکن با حرکت فک پایین به موقعیت صحیح خود بر می گردد.. در این حالت بسته به میزان جابجایی دیسک و میزان تخریب آن، ممکن است فقط یک کلیک هنگام بازشدن…

Disc

ساختار مفصل گیجگاهی فکی شامل کندیل مندیبل و حفره مندیبولار استخوان گیجگاهی می باشد که دیسک مفصلی بین آنها قرار می گیرد و مانع از تماس مستقیم دو استخوان می شود. دیسک مفصلی متشکل از بافت همبندی فیبروز متراکم می باشد که در اکثر قسمت ها (بجز قسمت های محیطی) فاقد اعصاب و عروق خونی…

Disc Perforation

پارگی محدود و مشخص در دیسک مفصلی که عموما به علت نازک شدن دژنراتیو در قسمت مرکزی دیسک اثر نیروهای فشاری طولانی مدت رخ می دهد و منجر به برقراری ارتباط بین فضاهای مفصلی فوقانی و تحتانی می شود. در این شرایط هیچگونه از هم گسیختگی  در اتصالات محیطی به کپسول، لیگامانها و استخوانها وجود…