Videofluoroscopy

یک روش تشخیص رادیوگرافیک متحرک (Cineradiographic)با کاربردهای متفاوت است که در آن بعد از عبور اشعه ایکس از جسم بجای فیلم با یک صفحه فلوئوروسنت برخورد می نماید و می توان تصویر متحرک جسم را دید. این تصویر به کمک روش هایی واضح تر شده و توسط دوربین ویدئویی ضبط می گردد. کاربرد های متفاوتی…

Vertical Maxillary Excess/ VME

تکامل زیاد فک بالا در امتداد عمودیکه اغلب همراه با مال اکلوژن اسکلتی کلاس ۲ و دیده شدن لثه بیش از حد طبیعی در هنگاه خنده می باشد. راه حل درمانی آن Maxillary Impaction می باشد. ( در تشخیص افتراقی این مسکل اسکلتی و تجویز جرّاحی باید موارد کوتاه بودن لب بالا را بررسی و رد…

Velopharyngeal Insufficiency/ Velopharyngeal Incimpoetence/ VPI

یک یافته شایع در بیمارانی که سابقه Cleft palate دارند می باشد. عبارت است از یک کمبود ساختاری، آناتومیک و یا عملکردی کام نرم یا عضلات منقبض کننده فوقانی حلق است که منجر به عذم توانایی ایجاد انسداد کام نرم-حلق (Velopharyngeal) کافی در حین تکلّم می شود و از اینطریق Hypernasal voice quality ( کیفیت صدای…

Van der Linden Retainer

F.P.G.M. Van der Linden این ریتینر را طرّاحی نمود. آرک لبیال از نوع مثلّثی و با سیم استیل با قطر ۰٫۷ میلی متر. ریتنشن اصلی از طریق یک C-Clasp از سطح دیستال مولر دوّم تامین می شود. آکریل در ناحیه لینگوال کانین و پرمولر ها ریلیف می شود تا امکان تنظیم خفیف آنها در طی…

Vacuum-formed Retainer

نوعی ریتینر متحّرک است که از جنس صفحات ترموپلاستیک شفّاف سخت یا نرم ساخته می شود. صفحات بعد از حرارت داده شدن در یک دستگاه خلا روی قالب پچی بیمار کشیده می شود. پاهی ممکن است با اصلاح مختصر مشکلات دندانی باقیمانده در انتهای درمان این وسایل جهت ایجاد خرکات مختصر نیز بکار بسته شوند.

V” Principle of Growth”

اکثر ساختمانهای ناحیه صورت شبیه حرف “V” هستند و این اصل یکی از اصول مهم در رشد ناحیه صورت است. D.H.Enlow آنرا توضیح داد و بر اساس آن، یک استخوان به شکل “V” با تحلیل در سطح بیرونی و تشکلیل استخوان در سطح درونی رشد می کند. بنابراین استخوان از بخش کم عرض خود فاصله…