Anthropometry

آنتروپولوژی علمی است که به بررسی رفتار(Treats) اجداد بشری و همچنین تکامل فرهنگ و تاریخ اقوام و نژاد های گوناگون می پردازد. یکی از شاخه های این علم آنتروپومتری است.آنتروپومتری در لغت به معنی اندازه گیری ابعاد بدن انسان تعریف شده است که مشتق از دو واژه یونانی ‘Anthropos’ به معنی انسان و Metron به…

Anterior Open Bite

خصوصیت اکلوزالی است که در آن دندان های قدامی فک بالا و پایین با هم در تماس نبوده و فاقد همپوشانی عمودی اند. اگرچه این نوع مال اکلوژن می تواند به صورت یکطرفه یا دو طرفه در سگمنت باکال رخ دهد، اما اغلب در سگمنت قدامی مشاهده می شود. واژه اپن بایت به طور معمول…

Anterior Crossbite

زمانی که سطح لبیال ثنایاهای شیری یا دائمی فک بالا در خلف سطح لینگوال ثنایاهای فک پایین جفت شوند کراس بایت قدامی ایجاد می شود. گاهی اوقات کراس بایت قدامی همراه شیفت فانکشنال طی بستن دهان از رابطه مرکزی (CR) به اکلوژن مرکزی (CO) رخ می دهد. کراس بایت قدامی همراه با اوربایت متوسط تا…