Bifid Uvula

زبان کوچک دو شاخه معمولا یکی از علائم شکاف کام زیر مخاطی (Submocusal Cleft Palate) است. سایر علائم همراه با این ناهنجاری، شامل جدایی نسبی در خط وسط همراه با سطح سالم مخاط و بریدگی (Notch) در بوردر خلفی استخوان کام می باشد.

Bidimensional Technique

سيستم Bidimensional يك تكنيك Edgewise است كه از دو نوع براكت با ابعاد متفاوت شیار افقی به طور هم زمان در يك قوس استفاده مي‌كند. در هر دو فک براكت های با سايز شیار كوچكتر ۰۲۵/۰× ۰۱۸/۰ اینچ روي سانترال ها و لترال ها ، و براكت هاي با شیار بزرگتر ۰۲۸/۰× ۰۲۲/۰ اینچ روي…

Archwire] Bends]

دستگاه ‌هاي Edgewise اوليه به دليل استفاده از براكت هاي يكسان روي تمامي دندان‌ ها، براي رديف كردن ايده‌آل دندان‌ ها جهت جبران كانتور و شيب متفاوت سطح لبيال دندان ‌هاي مختلف و همچنين دستيابي به موقعيت مزيوديستالي مناسب ريشه ها به ايجاد خم‌هايي (Bends) در روي آرچ ‌واير نياز داشتند. اين خم ها (Bends)…

Begg Bracket

براكت Begg شكل تغيير يافته براكت اوليه Ribbon Arch است به طوري كه با چرخش آن به سمت پايين شيار براكت به سمت لثه قرار مي‌گيرد نه به سمت اكلوزال. در این سیستم براي تصحيح موقعيت ريشه از فنرهاي كمكي Uprighting كه درون شیار عمودي قرار مي‌گيرند و در مجاورت دندان زير آرچ ‌واير پايه…

Banding

به معني بند گذاري بوده كه پروسه‌‌اي است كه طي آن بند بر روي دندان تطابق داده و سمان مي‌شود. مراحل عمل بند گذاري عبارتند از: مرحله اول Separation يا جداسازي: چون تماس ‌هاي بين دنداني محكم قرارگيري صحيح بند در محل خود را مشكل مي‌سازند، مي‌توان توسط وسيله‌اي كه مي‌تواند فنرهاي جداكننده يا الاستومريك…

Band

در ابتدا تنها راه عملي براي قرار دادن اتچمنت هاي ثابت روي دندان‌ ها قرار دادن آن ها روي بند و سپس سمان كردن بند به دندان ‌ها بود. بند هاي اوليه به صورت گيره مانند (Clamp) بودند كه دور دندان با كمك پيچ سفت مي ‌شدند. بعد از آن بند هاي دست‌ساز از جنس…

Band & Loop Appliance

با از دست رفتن زود هنگام دندان شيري احتمال حرکت ساير دندان هاي شيري و دائمي زياد است. بنابراین استفاده از دستگاهي جهت حفظ فضاي دندان از دست رفته تا زمان رويش دندان جايگزين مورد نياز است. Band & Loop يك دستگاه فضا نگه‌دار يكطرفه است كه در طي دوره دنداني مختلط براي حفظ فضاي…

Lingual Arch] Bar Appliance]

تشكيل شده از دو بند بر روي دندان هاي مولر دوم شیری يا مولر اول دائمی و يك سيم يا بار ۳۶ ميل كه به بندها از سمت لينگوال لحيم شده و با سينگلوم دندان هاي ثنایای فک بالا يا پایین تماس مي‌يابد. زماني كه چند دندان خلفي شيري از دست رفته باشند، جهت حفظ…

Atherton’s Patch

Atherton’s Patch كشيدگي سالكوس لثه‌اي است كه يك فرورفتگي (Depression) جنيجيوال در ناحيه فشار به دنداني كه توسط نيروي ارتودنسي حركت داده شده مي‌باشد. در بيماران ارتودنسي كه داراي دندان غايب (Missing) هستند عموماً درمان ايمپلنت جهت جايگزيني دندان‌ هاي غايب مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه قبل از آن بايستي توسط درمان ارتودنسي فضاي مورد…