Siamese Bracket

نوعی براکت که دارای دو جفت Tie-Wing می باشد. نام آن برگرفته از دوقلو های سیامی ( دوقلو های به هم چسبیده) است. در این طرح در مقایسه با براکتهای Single، به علت کاهش فضای بین براکتی انعطاف سیم کاهش میابد.  با این حال به علت اصلاح بهتر چرخش و زاویه مزیو دیستال (Tip) تاج…

Sagittal Split Osteotomy

از روش های جراحی فک پایین است که در سال ۱۹۵۷ توسط R. Trauner و H.L. Obwegeser معرفی شد. در این روش راموس در راستای پلن ساجیتال شکافته شده و سطحی را به دست می دهد  که در امتداد آن می توان قطعه دیستال را در سه بعد جابه جا کرد. این تکنیک در Advancement،…

Pterygomasseteric Sling

ساختاری که از عضلات ماستر و مدیال تریگوئید تشکیل شده و سبب معلق نگه داشتن فک پایین و حفظ آرتیکولیشن آن می شود.

افزایش کشش در این ساختار از دلایل اصلی ریلپس متعاقب جراحی پایین آوردن ماگزیلا ( Maxillary Down Graft ) می باشد

Presurgical Infant Orthopedics(PSIO)

نوعی درمان ارتوپدیک است که در نوزادان مبتلا به شکاف لب یک طرفه یا دو طرفه به منظور بهبود بیرون زدگی قسمت میانی لب و کاهش فاصله قطعات لب مجاور شکاف انجام می شود تا امکان جراحی ترمیمی اولیه لب به نحو بهتری فراهم آید. همچنین یهبود فرم پره های بینی از فوائد آن است.…

Prolabium

بخش مرکزی لب بالا شامل فیلتروم می باشد. این بخش از لب از زایده میانی بینی فرم می گیرد که در خلف به Premaxilla  و Primary Plate  امتداد میابد و از بالا به کلوملا ختم می شود.

در موارد شکاف لب دوطرفه، پرولبیوم به صورت بیرون زده نمایان می شود.

Orthognathic Surgery

معادل است با اصلاح دفرمیتی های ماگزیلو فاسیال از طریق جابجایی اسکلت فک توسط جراحی. به طور کلی جراحی در فک بالا، پایین و یا چانه می تواند انجام پذیرد. استخوان فک می تواند به صورت یکپارچه جا به جا گردد و یا جراحی سگمنتال صورت گیرد به این مفهوم که در دو یا چند…

Orthodontic Impression trays

تري قالبگيري ارتودنسي وسيله‌اي  براي بردن ماده قالبگيري به دهان جهت گرفتن قالب براي ساخت كست است. اين تري‌ ها تمام فك بوده و نسبت به تري ‌هاي استاندارد بي‌دنداني فلنج‌ هاي عميق‌تري دارند. آن ها در اندازه هاي Large، Medium، Medium-Small و Small جهت مطابقت با اندازه و شكل قوس فکی بيماران موجود هستند.…

Optical Plier

پلايري ‌است در ارتودنسي از جنس استينلس ‌استيل كه مانند پلاير ۱۳۹،۱۴۲Three Prong,  جهت خم کردن سیم ها به کار می رود. كاربرد اين پلاير در تنظیم آرك لبيال، ساخت اروهد كلاسپ، اعمال انحنا روي سيم، ايجاد خم هاي Offset و Inset و تحت تأثير قرار دادن تك دندان با خم هاي كوچك (Slight Bulges)…