Ankylosis

به طور کلی محدودیت یا عدم حرکت مفصل که ناشی از اتصال استخوانی یا فیبروزی به دنبال بیماری و یا به طور مادرزادی است را Ankylosis می گویند. در دندان ها اتصال آناتومیک مستقیم سمان یا عاج به استخوان آلوئول را انکیلوز دندانی یا به اختصار انکیلوز می گویند که در آن لیگامان پریودنتال در…

Ankyloglossia (Tongue- Tie)

آنومالی تکاملی زبان است که در آن فرنوم کوتاه و ضخیم زبانی سبب محدودیت حرکات زبان می گردد. این اختلال در درجات متفاوتی بروز می یابد و در برخی موارد، فرنوم تا نوک زبان امتداد میابد و سبب شکاف مختصری در نوک زبان می شود. در موارد نادری زبان به طور حقیقی به کف دهان…

Andrews Six Keys of Occlusion

Andrews کوشید تا با تعریف کلید های شش گانه اکلوژن ایده آل به جای اکلوژن نرمال، معیاری از وضعیت بسیار عالی اکلوژن دندانی برای اهداف درمانی فراهم آورد که عبارتند از: ۱٫ Molar Relationship: کاسپ مزیوباکال مولر اول بالا با شیار بین کاسپ مزیوباکال و کاسپ میانی باکال مولر اول پایین جفت می گردد. کاسپ…

Ala

Ala به معنای بالچه است که در مفاهیم آناتومیک صورت، Ala of the Nose به پره های بینی گفته می شود که از جنس غضروف بوده و نوستریل های بینی را احاطه کرده اند. پره های بینی هر طرف از دو قسمت Greater Alar و Lesser Alar تشکیل شده اند و منشا جنینی آن ها…

Agenesis

آژنزی به معنای فقدان یک اندام در بدن انسان به علت عدم تشکیل شدن آن در دوران جنینی است . انواع آژنزی بسیار متفاوت هستند و در مورد بعضی اندام های تشکیل نشده عبارت های خاصی تعریف شده است که اغلب با پیشوند A آغاز می شوند. به عنوان مثال Anodontia به معنای عدم تشکیل…

Adolescent Growth Spurt

جهش رشدی نوجوانی یا جهش رشدی بلوغ (Pubertal Growth Spurt) افزایش شدید و سریع در نرخ رشد قد و وزن می باشد که به علت افزایش ترشح هورمون رشد در دوره بلوغ اتفاق می افتد. هورمون های مرتبط با بلوغ جنسی نیز در ایجاد جهش رشدی قد و سایر ابعاد اسکلتال نقش دارند. جهش رشدی…

Adenoidectomy

آدنوئیدکتومی روش جراحی برای برداشتن آدنوئید (لوزه سوم) می باشد. عفونت، التهاب و بزرگ شدن لوزه ها منجر به انسداد راه های هوایی فوقانی و در پی آن مشکلات تنفسی، تنفس بد بو، ناهنجاری دندانی فکی و خروپف یا آپنه مزمن حین خواب می شود. لوزه سوم را در صورتی که راه بینی را به…

Adenoid

آدنوئید یا لوزه سوم یکی از بخش‏ های سیستم لنفاوی بدن است که در ناحیه پشت حفره بینی که حلق بینی (Nasopharynx) نامیده می شود قرار گرفته است و از این رو به آن Pharyngeal Tonsil یا Nasopharyngeal Tonsil گفته می شود. به طور نرمال این توده بافت لنفاوی در معاینه معمول قابل رویت نیست…

Adenoid face

این واژه سالها جهت توصیف رابطه بین تنفس دهانی (ناشی از بزرگ بودن لوزه ها) و تکامل مال اکلوژن به کار میرفت. توصیف کلاسیک آن شامل صورتهای باریک، دندانهای بیرون زده و لبهای جدا از هم در حالت رست می باشد.از آنجاییکه ثابت شده است که حتی در حالتی که لبها از هم فاصله دارند…

Acromegaly

سندرم نادری است که در اثر ترشح بیش از حد هورمون رشد(Hypersomatotropism) بعد از بسته شدن صفحات اپیفیزی اتفاق می افتد. در صورتی که افزایش ترشح هورمون رشد قبل از بسته شدن صفحات رشدی اپیفیزی باشد سندرم ژیگانتیسم ایجاد می شود. تقریبا تمام موارد این افزایش ترشح در نتیجه تومور غده هیپوفیز روی می دهند.…