Anodontia

به فقدان کامل تکامل تمام دندان های شیری و دائمی می گویند که در اثر عوامل ژنتیکی که هنوز به درستی شناخته نشده اند بروز می کند. حدود ۲۰۰ ژن در تشکیل و تکامل دندان ها نقش دارند که پیچیدگی کنش های بین آن ها تعیین دقیق علت اصلی این اختلال را مشکل می سازد.…

Annealing

روندی است که در آن ویژگی هایی که توسط Strain Hardening ایجاد شده اند توسط حرارت دادن به فلز معکوس می گردند. معمولا دمای مورد استفاده نصف نقطه ذوب فلز خالص یا دمای فیوژن فلز می باشد. تغییر در نظم شبکه کریستال ها معمولا در طی پروسه Annealing رخ می دهد. این روند در ارتودنسی…

Alveolar Process

به قسمتی از استخوان فکین که دندان ها را در بر می گیرد Alveolar Process می گویند که از جنس Alveolar Bone می باشد. این استخوان با در بر گرفتن دندان ها ، قوسی استخوانی را در هر فک ایجاد می نماید که آن را Alveolar Arch می نامند. در نمای کلینیکی به ریج استخوانی…

Alveolar Mucosa

مخاط آلوئولار، مخاطی است که روی استخوان آلوئول قرار گرفته و به علت اتصالات سستی که با این استخوان دارد، متحرک می باشد. این مخاط نازک بوده و حاوی عروق خونی فراوان می باشد و در ناحیه کرونالی به مخاط لثه که اتصال محکمی به استخوان دارد متصل می شود. به محل این اتصال Mucogingival…

Ankylosis

به طور کلی محدودیت یا عدم حرکت مفصل که ناشی از اتصال استخوانی یا فیبروزی به دنبال بیماری و یا به طور مادرزادی است را Ankylosis می گویند. در دندان ها اتصال آناتومیک مستقیم سمان یا عاج به استخوان آلوئول را انکیلوز دندانی یا به اختصار انکیلوز می گویند که در آن لیگامان پریودنتال در…

Tongue-Tie] Ankyloglossia]

آنومالی تکاملی زبان است که در آن فرنوم کوتاه و ضخیم زبانی سبب محدودیت حرکات زبان می گردد. این اختلال در درجات متفاوتی بروز می یابد و در برخی موارد، فرنوم تا نوک زبان امتداد میابد و سبب شکاف مختصری در نوک زبان می شود. در موارد نادری زبان به طور حقیقی به کف دهان…

Andrews Six Keys of Occlusion

Andrews کوشید تا با تعریف کلید های شش گانه اکلوژن ایده آل به جای اکلوژن نرمال، معیاری از وضعیت بسیار عالی اکلوژن دندانی برای اهداف درمانی فراهم آورد که عبارتند از: ۱٫ Molar Relationship: کاسپ مزیوباکال مولر اول بالا با شیار بین کاسپ مزیوباکال و کاسپ میانی باکال مولر اول پایین جفت می گردد. کاسپ…

Ala

Ala به معنای بالچه است که در مفاهیم آناتومیک صورت، Ala of the Nose به پره های بینی گفته می شود که از جنس غضروف بوده و نوستریل های بینی را احاطه کرده اند. پره های بینی هر طرف از دو قسمت Greater Alar و Lesser Alar تشکیل شده اند و منشا جنینی آن ها…

Agenesis

آژنزی به معنای فقدان یک اندام در بدن انسان به علت عدم تشکیل شدن آن در دوران جنینی است . انواع آژنزی بسیار متفاوت هستند و در مورد بعضی اندام های تشکیل نشده عبارت های خاصی تعریف شده است که اغلب با پیشوند A آغاز می شوند. به عنوان مثال Anodontia به معنای عدم تشکیل…