Rotation of the Condyle

حرکات متعدد فک پایین شامل حرکاتی است که حول یک یا چند محور صورت می گیرند. یکی از این حرکات، حرکت چرخشی خالص کندیل است که در بخش تحتانی مفصل گیجگاهی فکی رخ می دهد. مقدار این حرکت به اندازه یک قوس ۱۰ تا ۱۳ درجه است که فاصله ای به مقدار ۲۰ تا ۲۵…

Retrodiscitis

به  دنبال وارد شدن نیروی بیش از حد بر بافت های پشت دیسکی که سرشار از عروق و اعصاب می باشند، امکان تخریب و التهاب وجود دارد. مانند سایر التهاب ها، از لحاظ کلینیکی درد گنگی که در اثر روی هم گذاشتن دندان ها و فشردن آن ها تشدید می گردد ظاهر می شود. افزایش…

Retrodiscal Tissue

توده ای از بافت نرم که فضای پشتی دیسک و کندیل را اشغال نموده است. به این بافت اغلب اتصال خلفی می گویند. این بافت سازماندهی شلی متشکل از فیبرهای کلاژن و الاستیک، چربی، عروق خونی، لنفاوی و اعصاب است و سینوویوم سطوح فوقانی و تحتانی آن را می پوشاند. در بعضی متون این اتصال…

Rest Position

به وضعیت استراحت فک پایین زمانی که فرد در حال استراحت در موقعیت عمودی می باشد و فک پایین در حالت فعالیت نمی باشد و یا عضلات مربوطه نیز در حداقل فعالیت انقباضی قرار دارند گفته می شود. در این وضعیت کندیل به طور نسبی در مرکز گلینوئید فوسا قرار می گیرد و دندان ها…

Referred Pain

در این نوع درد اغلب شخص درد را در قسمتی از بدن خود احساس می کند که به مقدار قابل توجهی دور تر از بافت مسبب آن است. نمونه این درد، دردی است که در یکی از اعضای احشایی شروع می شود و به ناحیه ای در سطح بدن ارجاع می یابد. آگاهی داشتن در…

Reducing Disk

در جابجایی قابل برگشت دیسک مفصلی، ارتباط طبیعی بین کندیل و دیسک طی باز نمودن دهان بر هم می خورد. حین باز کردن دهان و طی حرکت انتقالی کندیل، موقعیت دیسک اصلاح می گردد و در واقع کندیل از لبه خلفی دیسک عبور می نماید و اصطلاحا جا می افتد (Reducing Disk). این جا افتادن…

Range of Motion

به  محدوده حرکات فک پایین می گویند که در حضور مشکلات مفصل گیجگاهی فکی کاهش میابد. حرکات فک پایین ترکیبی از حرکت انتقالی و چرخش کندیل است. طی حرکت انتقالی، دیسک و کندیل به سمت پایین و قدام، در امتداد شیب خلفی برجستگی مفصلی حرکت می کنند. متوسط چرخش کندیل ۲۴ درجه و حرکت انتقالی…

Osteocyte

طی فرآیند استخوان سازی هر یک از استئوبلاست ها به تدریج با ترشحات خود احاطه و به استخوانی محصور در فضاهایی به نام لاکونا تبدیل می شود. طی این تبدیل سلول ها زواید سیتوپلاسمی طویل و فراوانی پدید می آورند که به نوبه خود توسط زمینه کلسیم دار احاطه خواهند شد.  یک سلول استئوسیت و…

Osteoclast

در نمای بافت شناسی به نوعی از سلول های بافت استخوانی که مسئول برداشت ماتریکس معدنی و تجزیه اجزا ارگانیک طی فرآیند تحلیل استخوان هستند Osteoclast گفته می شود. استئوکلاست ها سلول های بسیار بزرگ و متحرک با هسته های متعدد هستند. اندازه بزرگ و وضعیت چند هسته ای به دلیل الحاق چندین سلول مشتق…

Osteoarthrosis

استئوآرتروز بعنوان حالت غیرالتهابی دژنراتیو مفصل شناخته می شود. نیروهای فانکشنال وارد شونده بر سطوح مفصلی موجب تحریک ریمادلینگ به منظور انطباق کندیل طی زندگی می شوند که واکنشی طبیعی می باشد. چنانچه نیرو های وارده بیش از ظرفیت انطباق بافت ها و ریمادلینگ کندیلی باشند تخریب ایجاد می شود که در صورت همراهی با…