Tweed Cephalometric Analysis

مثلث تشخیصی تویید در سال ۱۹۴۶ توسط C.H.Tweed معرفی شد. در مثلث تشخیصی تویید از پلن فرانکفورت به عنوان پلن مرجع افقی و از سه زاویه پلن فرانکفورت-پلن فک پایین (FMA)، زاویه پلن فرانکفورت- ثنایا های فک پایین (FMIA)، و زاویه پلن مندیبل- ثنایا های فک پایین (IMPA) استفاده شده است. روابط میان این سه…

Transpalatal Arch (TPA)

وسیله ای است فلزی که از عمق کام عبور می کند و دو دندان مولر را به هم وصل می کند. این وسیله کاربردهای زیادی دارد از جمله: حفظ فضا، کنترل انکوریج، اصلاح تورک دندانهای مولر، اصلاح تنگی قوس دندانی در ناحیه مولری، دیستاله کردن مولرها و اصلاح چرخش آن ها.

Steiner Cephalometric Analysis

این آنالیز توسط C.C. Steiner در سال ۱۹۵۰ معرفی شد. در این آنالیز از یک ستاره هالیوود به عنوان نمونه ایده ال استفاده شده است. این آنالیز شامل اندازه گیری های خطی و زاویه ای است و اندازه ها را به روشی ارائه می دهد که صرفا خود اندازه ها مورد نظر نیستند، بلکه الگوی…

Sassouni Cephalometric Analysis

این آنالیز نوعی آنالیز است که نقاط مرجع آن به صورت عمود تصویر نشده اند بلکه با رسم کمان هایی به وجود آمده ند. این آنالیز توسط V. Sassouni معرفی شد. آنالیز ساسونی نخستین آنالیزی بود که بر روابط عمودی و افقی فک ها و تاثیر متقابل آن ها بر یکدیگر تاکید دارد. در این…

Nance Holding Arch

یک نوع فضا نگهدار است که در فک بالا استفاده می شود و در مواردی که به علت دیپ بایت امکان استفاده از لینگوال آرچ معمولی فک بالا وجود ندارد بسیار مفید می باشد. نانس حاوی یک تکمه آکریلی است که با تکیه بر کام از حرکت به سمت قدام مولرها جلوگیری می کند

McNamara Cephalometric Analysis

این آنالیز در سال ۱۹۸۳ توسط J.A. McNamara پایه گذاری شد و شامل بخش هایی از دو آنالیز ریکتز و هارولد به همراه بخش هایی جدید برای تعریف دقیق تری از موقعیت فکین و دندان ها می باشد . گروه شاهد این مطالعه شامل کودکان مربوط به استانداردهای بولتون، تعدادی از کودکان مطالعه رشدی برلینگتون…