Advancement of Mandible (Mandibular Advancement)

یک روش درمانی جراحی است که جهت اصلاح مشکل عقب یا کوچک بودن فک پایین استفاده می شود. در این روش، جراح با استئوتومی فک پایین آن را در موقعیتی قدامی تر قرار می دهد. این روش درمانی معمولا در افراد با رابطه اسکلتی Class II با Mandibular Deficiency به کار می رود.

Advancement of Maxilla (Maxillary Advancement)

یک روش درمانی جراحی است که جهت اصلاح مشکل عقب یا کوچک بودن فک بالا استفاده می شود. در این روش جراح با استئوتومی فک بالا آن را در موقعیتی قدامی تر قرار می دهد. این روش درمانی معمولا در افراد با رابطه اسکلتالClass III با مشکل Maxillary Deficiency به کار می رود.

Wylie Cephalometric Analysis

این آنالیز در سال ۱۹۴۷ توسط W.L. Wylie برای تعیین وجود مشکل قدامی-خلفی معرفی شد. این آنالیز از جمله آنالیز های موجود در پلن میدساجیتال است که بعدها با در نظرگرفتن اندازه گیری های خطی و زاویه ای برای ارزیابی بعد ورتیکال کامل تر شد. گروه شاهد این مطالعه شامل نمونه های ۱۰٫۵ تا ۱۳٫۵…

Wits Cephalometric Analysis

ارزیابی Wits توسط A. Jacobson معرفی شد و بر اساس نام دانشگاه Witwatersand در آفریقای جنوبی به این عنوان نام گذاری شده است. هدف از این ارزیابی شناسایی مواردی است که در آن ها ANB نمی تواند به درستی نمایانگر ناهنجاری قدامی-خلفی باشد چراکه بررسی رابطه فکین نسبت به پلن های مرجع داخل جمجمه ای…

Tweed Cephalometric Analysis

مثلث تشخیصی تویید در سال ۱۹۴۶ توسط C.H.Tweed معرفی شد. در مثلث تشخیصی تویید از پلن فرانکفورت به عنوان پلن مرجع افقی و از سه زاویه پلن فرانکفورت-پلن فک پایین (FMA)، زاویه پلن فرانکفورت- ثنایا های فک پایین (FMIA)، و زاویه پلن مندیبل- ثنایا های فک پایین (IMPA) استفاده شده است. روابط میان این سه…

Transpalatal Arch (TPA)

وسیله ای است فلزی که از عمق کام عبور می کند و دو دندان مولر را به هم وصل می کند. این وسیله کاربردهای زیادی دارد از جمله: حفظ فضا، کنترل انکوریج، اصلاح تورک دندانهای مولر، اصلاح تنگی قوس دندانی در ناحیه مولری، دیستاله کردن مولرها و اصلاح چرخش آن ها.

Steiner Cephalometric Analysis

این آنالیز توسط C.C. Steiner در سال ۱۹۵۰ معرفی شد. در این آنالیز از یک ستاره هالیوود به عنوان نمونه ایده ال استفاده شده است. این آنالیز شامل اندازه گیری های خطی و زاویه ای است و اندازه ها را به روشی ارائه می دهد که صرفا خود اندازه ها مورد نظر نیستند، بلکه الگوی…

Sassouni Cephalometric Analysis

این آنالیز نوعی آنالیز است که نقاط مرجع آن به صورت عمود تصویر نشده اند بلکه با رسم کمان هایی به وجود آمده ند. این آنالیز توسط V. Sassouni معرفی شد. آنالیز ساسونی نخستین آنالیزی بود که بر روابط عمودی و افقی فک ها و تاثیر متقابل آن ها بر یکدیگر تاکید دارد. در این…