Anterior Deprogramming Device

ارزش بایت استاپ های قدامی در درمان TMD در درجه اول به علت عملکرد آنها به عنوان Muscle Deprogrammer می باشد. مکانیسم عملکرد آن ها به این صورت است که با جدا شدن دندان های خلفی از یکدیگر، تماس های اکلوزال منحرف کننده خلفی نمی توانند با جابجا کردن کندیل روی سیستم عضلانی تاثیر بگذارند.…

Anterior/Posterior Crossbite

کراس بایت براساس نوع دندان های درگیر به دو نوع قدامی و خلفی طبقه بندی می گردد. در کراس بایت قدامی یک یا چند دندان شیری یا دائمی فک بالا، عقب تر از دندان های قدامی فک پایین قرار می گیرند. این نوع اختلال پس از درمان نیاز به دوره نگهداری حداقلی دارد. در کراس…

Amalgam plugger

وسیله ای است که برای Pack کردن آمالگام در حالت پلاستیک به درون حفره تهیه شده در دندان به کار می رود تا کانتور طبیعی دندان را ایجاد کند. این وسیله در شکل ها و اندازه های مختلفی به کار می رود. فشار وارد شده از کندانسور با تغییر سطح نوک آن تغییر می کند.…

Advancement of Mandible (Mandibular Advancement)

یک روش درمانی جراحی است که جهت اصلاح مشکل عقب یا کوچک بودن فک پایین استفاده می شود. در این روش، جراح با استئوتومی فک پایین آن را در موقعیتی قدامی تر قرار می دهد. این روش درمانی معمولا در افراد با رابطه اسکلتی Class II با Mandibular Deficiency به کار می رود.

Advancement of Maxilla (Maxillary Advancement)

یک روش درمانی جراحی است که جهت اصلاح مشکل عقب یا کوچک بودن فک بالا استفاده می شود. در این روش جراح با استئوتومی فک بالا آن را در موقعیتی قدامی تر قرار می دهد. این روش درمانی معمولا در افراد با رابطه اسکلتالClass III با مشکل Maxillary Deficiency به کار می رود.

Wylie Cephalometric Analysis

این آنالیز در سال ۱۹۴۷ توسط W.L. Wylie برای تعیین وجود مشکل قدامی-خلفی معرفی شد. این آنالیز از جمله آنالیز های موجود در پلن میدساجیتال است که بعدها با در نظرگرفتن اندازه گیری های خطی و زاویه ای برای ارزیابی بعد ورتیکال کامل تر شد. گروه شاهد این مطالعه شامل نمونه های ۱۰٫۵ تا ۱۳٫۵…

Wits Cephalometric Analysis

ارزیابی Wits توسط A. Jacobson معرفی شد و بر اساس نام دانشگاه Witwatersand در آفریقای جنوبی به این عنوان نام گذاری شده است. هدف از این ارزیابی شناسایی مواردی است که در آن ها ANB نمی تواند به درستی نمایانگر ناهنجاری قدامی-خلفی باشد چراکه بررسی رابطه فکین نسبت به پلن های مرجع داخل جمجمه ای…