Arthrography of TMJ Single Contrast & Double Contrast

یک نوع تکنیک تصویربرداری است که جهت بررسی فضای مفصل گیجگاهی فکی به کار می رود. در روش Single Contrast مایع اپک به داخل فضای تحتانی مفصل تزریق می شود و سپس با اشعه ایکس تصویر رادیوگرافی تهیه می شود. در روش Double Contrast مایع اپک به هر دو فضای فوقانی و تحتانی مفصل تزریق…

Arcon articulator

در آرتیکولاتورهای Arcon جزء کندیلی در قسمت تحتانی و جزء Condylar Guidance در قسمت فوقانی آرتیکولاتور قرار دارد و قسمت تحتانی آرتیکولاتور متحرک می باشد. در آرتیکولاتورهای Non-arcon ، جزء کندیلی در قسمت فوقانی و جزء Condylar Guidance در قسمت تحتانی آرتیکولاتور قرار دارد وقسمت فوقانی متحرک می باشد

Anterior Disc Displacement without Reduction (Closed Lock)

در این حالت در وضعیت استراحت مفصل، دیسک در موقعیت نرمال خود قرار ندارد (اغلب به سمت قدام و تا حدی مدیال جابجا شده است) و حتی با حرکت فک پایین نیز به موقعیت صحیح خود بر نمی گردد. در این حالت باز شدن فک پایین در کندیل مبتلا فقط تا حد حرکت Rotational انجام…

Anterior Deprogramming Device

ارزش بایت استاپ های قدامی در درمان TMD در درجه اول به علت عملکرد آنها به عنوان Muscle Deprogrammer می باشد. مکانیسم عملکرد آن ها به این صورت است که با جدا شدن دندان های خلفی از یکدیگر، تماس های اکلوزال منحرف کننده خلفی نمی توانند با جابجا کردن کندیل روی سیستم عضلانی تاثیر بگذارند.…

Anterior/Posterior Crossbite

کراس بایت براساس نوع دندان های درگیر به دو نوع قدامی و خلفی طبقه بندی می گردد. در کراس بایت قدامی یک یا چند دندان شیری یا دائمی فک بالا، عقب تر از دندان های قدامی فک پایین قرار می گیرند. این نوع اختلال پس از درمان نیاز به دوره نگهداری حداقلی دارد. در کراس…

Amalgam plugger

وسیله ای است که برای Pack کردن آمالگام در حالت پلاستیک به درون حفره تهیه شده در دندان به کار می رود تا کانتور طبیعی دندان را ایجاد کند. این وسیله در شکل ها و اندازه های مختلفی به کار می رود. فشار وارد شده از کندانسور با تغییر سطح نوک آن تغییر می کند.…