Activator

اولین دستگاه فانکشنال متحرک است که در سال ۱۹۵۳ توسط V. Andresen معرفی شد. دستگاه شامل بدنه ای آکریلی است که بخشی از کام و سطح لینگوال ریج آلوئولار فک پایین را می پوشاند. آکریل از سمت لینگوال دندا های ثنایای فک بالا ریلیف می شود تا امکان عقب بردن آن ها را فراهم سازد.…

ACCO Appliance

كلمه ACCO تشكيل شده از كلمات Acrylic Cervical Occipital Appliance كه توسط دکتر H. Margolis ابداع شد. اين وسيله شامل يك پليت ماگزيلاري آكريلي داراي آدامز كلاسپ روي پره مولرهاي اول براي گير، يك لبيال بو براي افزايش گير در ناحيه قدام و فينگر اسپرينگ ها در مزيال مولرهاي اول است. فينگر اسپرينگ هاي دستگاه،…

Auxiliary Tube

به معني تيوب كمكي ميباشد كه معمولاً روي بند مولرهاي بالا و پايين علاوه بر تيوب اصلي كه محل قرارگيري آرچواير پايه است تعبيه ميشود. تيوپ كمكي موارد كاربرد متعددي دارد كه بعضی از آن ها عبارتند از: ۱٫ در موارد استفاده از فنرهاي داراي انتهاي آزاد (Cantilever) جهت به قوس آوردن دندانهاي نهفته در…

Arthrography of TMJ Single Contrast & Double Contrast

یک نوع تکنیک تصویربرداری است که جهت بررسی فضای مفصل گیجگاهی فکی به کار می رود. در روش Single Contrast مایع اپک به داخل فضای تحتانی مفصل تزریق می شود و سپس با اشعه ایکس تصویر رادیوگرافی تهیه می شود. در روش Double Contrast مایع اپک به هر دو فضای فوقانی و تحتانی مفصل تزریق…

Arcon articulator

در آرتیکولاتورهای Arcon جزء کندیلی در قسمت تحتانی و جزء Condylar Guidance در قسمت فوقانی آرتیکولاتور قرار دارد و قسمت تحتانی آرتیکولاتور متحرک می باشد. در آرتیکولاتورهای Non-arcon ، جزء کندیلی در قسمت فوقانی و جزء Condylar Guidance در قسمت تحتانی آرتیکولاتور قرار دارد وقسمت فوقانی متحرک می باشد

Anterior Disc Displacement without Reduction (Closed Lock)

در این حالت در وضعیت استراحت مفصل، دیسک در موقعیت نرمال خود قرار ندارد (اغلب به سمت قدام و تا حدی مدیال جابجا شده است) و حتی با حرکت فک پایین نیز به موقعیت صحیح خود بر نمی گردد. در این حالت باز شدن فک پایین در کندیل مبتلا فقط تا حد حرکت Rotational انجام…