Closing Loop

لوپ ها جهت بستن فضا در ارتودنسی از سال ۱۹۴۰ مورد استفاده قرار گرفته اند. لوپ ها روی آرچ وایر ساخته می شوند تا دندان را به صورت انفرادی یا گروهی در جهت بستن فضا حرکت دهند. لوپ ها در بخش قدامی جهت حرکت گروهی ثنایا ها (با یا بدون کانین ها) و در بخش…

Chin Cup

به معني چانه ‌بند مي‌باشد كه براساس جهت كشش نيروي آن به دو نوع تقسيم مي‌شود: Occipital Pull Chin Cup Vertical Chin Cup در نوع اول هدكپ از تكيه‌گاه ناحيه اكسيپيتال استفاده مي‌كند و در ناهنجاري Class III ناشي از بزرگي فك پايين در حد خفيف و متوسط كاربرد دارد. اين وسيله بازدارنده، جلو رشد…

Cheek Bone

استخوان زایگوماتیک برجستگی گونه را شکل می دهد و در تشکیل بخشی از دیواره خارجی و کف حفره اربیتال شرکت می کند. از سمت مدیال با استخوان ماگزیلا و از سمت لترال با زائده زایگوماتیک استخوان تمپورال مفصل شده و قوس زایگوماتیک را شکل می دهند.

Cephalic Index

واژه سفالیک به معنی مرتبط با سر یا وابسته به سر می باشد. ایندکس سفالیک برای بررسی شکل (Shape) سر به کار می رود. این متغیر توسط اندازگیری های آنتروپولوژیکال عرض و طول سر به دست می آید. Cephalic index=(maximum head width)/(maximum head length) ×۱۰۰ Dolichocephalic (long skull): less than 75.9 Mesocephalic: 76-80 Brachycephalic (short…

Bionator Appliance

يك نوع كوچك شده از دستگاه اكتيواتور است كه پوشش كام برای تماس آزاد زبان با آن حذف شده است. اين دستگاه دارای Lingual Flanges است كه جلو آمدن فك پايين را تحريك ميكند و Shelfها يا بلوكهای بين دندانی با كنترل ميزان و جهت رويش دندان ها كنترل عمودی را انجام ميدهند. دندان هاي…

Begg Appliance

دستگاه Begg شكل تغيير يافته دستگاه Ribbon Arch می باشد كه با هدف كنترل بهتر ريشه به كار گرفته شد كه در آن آرچ وايرهای با مقطع دایره ای درون براكت توسط پين های برنجی نگه داشته ميشوند. انواع مختلفی از آرچ وايرهای کمکی نيز جهت تصحيح موقعيت ريشه دندان هاي مختلف به كار گرفته…

Bimler Appliance

این دستگاه به نام سازندهاش Bimler معروف شد. دستگاه فانكشنالي است كه داراي آرچواير لبيالي در قوس دنداني بالا و لينگوال آرچ واير در قوس پايين است كه به دندانها ثابت نيستند بلكه توسط بالچه هاي كوچك آكريلي پالاتالي به سگمنت هاي باكالي بالا ارتباط پيدا ميكنند. اين دستگاه داراي انواع مختلفي ميباشد كه عملكرد…

Active Vertical Corrector

اصلاح كننده عمودي فعال به عنوان يك اسپلينت اكلوزالي شکل یافته مطرح ميشود كه در آن از مگنتهاي دافعه دار محصور شده در آكريل براي ايجاد نيروي اكلوزالي خلفي استفاده ميشود. اين اپلاينس بصورت يك بايت بلاك (مولد انرژي) Energized است كه شامل دو اسپلينت اكلوزالي خلفي يكي روي فك بالا و ديگري روي فك…