De Coster Line

خط مرجعی است که توسط De Coster به عنوان یک ناحیه با ثبات برای سوپرایمپوزیشن های سفالومتریک معرفی شده است. این ناحیه در سطح داخلی کرانیال بیس قدامی از دیواره قدامی سلا تورسیکا و زائده کلنویید قدامی تا دیواره فوقانی استخوان اسفنویید و بخش کرانیال صفحه غربالی استخوان اتمویید تا سطح اندوکرانیال استخوان فرونتال بالای…

Cephalometric Lines

در اکثر آنالیز های سفالومتری از یک یا تعداد بیشتری از خطوط سفالومتریک استفاده می شود.

این خطوط از اتصال دو لندمارک، رسم مماس بر حدود خارجی یک لندمارک و یا رسم عمود از یک لندمارک بر یک خط دیگر ایجاد می شوند.

Crozat Appliance

به نام سازنده‌اش، George Crozat،Crozat ناميده شد. اين دستگاه جزو اولين دستگاه‌های متحركی است كه تماما از جنس فلز قيمتی (طلا) بوده و دارای كلاسپ بر روی دندان ‌های مولر اول، سيم‌های ضخيم طلا جهت بدنه و فنرهای نازك ‌تر طلا براي اعمال حركت مطلوب بود. كلاسپ روی دندان‌های مولر اول بسيار مؤثر بود چون…

Closing Loop

لوپ ها جهت بستن فضا در ارتودنسی از سال ۱۹۴۰ مورد استفاده قرار گرفته اند. لوپ ها روی آرچ وایر ساخته می شوند تا دندان را به صورت انفرادی یا گروهی در جهت بستن فضا حرکت دهند. لوپ ها در بخش قدامی جهت حرکت گروهی ثنایا ها (با یا بدون کانین ها) و در بخش…

Chin Cup

به معني چانه ‌بند مي‌باشد كه براساس جهت كشش نيروي آن به دو نوع تقسيم مي‌شود: Occipital Pull Chin Cup Vertical Chin Cup در نوع اول هدكپ از تكيه‌گاه ناحيه اكسيپيتال استفاده مي‌كند و در ناهنجاري Class III ناشي از بزرگي فك پايين در حد خفيف و متوسط كاربرد دارد. اين وسيله بازدارنده، جلو رشد…

Cheek Bone

استخوان زایگوماتیک برجستگی گونه را شکل می دهد و در تشکیل بخشی از دیواره خارجی و کف حفره اربیتال شرکت می کند. از سمت مدیال با استخوان ماگزیلا و از سمت لترال با زائده زایگوماتیک استخوان تمپورال مفصل شده و قوس زایگوماتیک را شکل می دهند.