Intersegmental

اين اصطلاح هنگامي كه در جراحي هاي ارتوگتاتيك بخواهيم ارتفاع استخواني ناحيه‌اي را افزايش يا كاهش دهيم استفاده مي‌شود. بدين منظور برش استئوتومي اول به اندازه كافي در ناحيه پايين‌تر انجام مي‌شود تا استئوتومي دوم از قسمت بالايي تسهيل شود، سپس برش هاي استئوتومي دلخواه در ارتفاع مورد نظر كامل شده و متحرك سازي انجام…

Lingual Retainer

ریتینر های لینگوالی معمولا در مواردی که احتمال بی ثباتی در قوس وجود دارد و ریتنشن طولانی مدت نیاز است به کار می روند. برای حفظ موقعیت دندان های ثنایای فک پایین در طی رشد تاخیری مندیبل، لینگوال بار ثابت که به دندان های نیش متصل می شود و یا ریتینر ثابت لینگوالی که از…

Invisible Braces (Lingual Braces)

در تلاش برای افزایش زیبایی در طی اصلاح مال اکلوژن، قراردادن براکت ها در سطح لینگوال/پاالاتال دندان ها منجر به دیده نشدن این براکت ها گردید. با توجه به این که در این براکت ها تیپ، تورک و خم های In-Out از قبل تعبیه شده است و جابجایی کمی در موقعیت براکت در سطح لینگوال…

Intracoronal Retainer

ریتینر ارجح  برای حفظ فضای دندان خلفی از دست رفته یک سیم سنگین داخل تاجی می باشد که به دندان های مجاور باند می شود و در صورت نیاز به آماده سازی آن ها جهت قرار دادن بریج در فضای کم عمقی که در سطح اکلوزال دندان ها تعبیه می گردد، باند می شود. هرچه…

Fixed Appliance

دستگاه های ثابتی که در ارتودنسی معاصر استفاده می شوند (بجز جند مورد استثنا،) بر اساس طرح های  Edward Angleدر اوایل قرن بیستم می باشند که شامل چهار طرح اصلی E-Arch، پین و تیوب، ریبون آرچ و سیستم اج وایز می باشند. دستگاه های ثابت امروزی غالبا بر گرفته از سیستم اج وایز می باشند.…

Essix Retainer

ریتینر شفاف با استفاده از دستگاهی که با ایجاد خلاء پلاستیک شفاف گرم و نرم شده را به خوبی روی کست دندانی منطبق می کند، ساخته می شود. این ریتینر ها تقریبا نامرئی هستند لذا منجر به افزایش رضایت بیماران نسبت به انواع دیگر ریتینر های متحرک می شوند و اکثر بیماران آن ها را…

Z Spring

از اجزای فعال پلاک های متحرک ارتودنسی است که به خصوص در بیماران دارای رتروژن ثنایا ها استفاده می گردد..فنر باید عمود بر سطح پالاتال دندان باشد  در غیر این صورت تمایل به حرکت انسیزالی داشته و دندان را اینترود می کند. این فنر با کمک سیم ۰٫۵ میل ساخته می شود.

X ray

قسمتی از طیف الکترومغناطیس با طول موج یک دهم تا یک هزارم نانومتر و انرژی ۱۰۰۰۰ تا۱۰۰۰۰۰۰ الکترون ولت است که توسط تیوب اشعه ایکس  تولید می شود. در تیوب اشعه ایکس، جریان الکترونی از فیلامانی در کاتد ساطع شده و با برخورد به آند باعث تولید این اشعه می گردد. از این اشعه به…