Reciprocal Tooth Movement

در شرایط Reciprocal، مقدار نیروی وارد شده به دندان یا قطعات دندانی مشابه می باشد و بنابراین توزیع نیرو در PDL دندان ها برابر است. مثال ساده این نوع حرکت بستن دیاستم بین دو دندان سانترال فک بالا با اعمال نیرو توسط اتصال یک Elastic Chain بین آن دو می باشد.

Reactive Member /Segment

بستن فضا شامل بسته شدن تدریجی فضای بین دو دندان یا دو قطعه دندانی است. زمانی که یکی از آن ها یا هر دوی آنها به سمت هم حرکت می کنند یکی از دندان ها یا قطعات دندانی به عنوان واحد Active و دیگری به عنوان واحد Reactive طبقه بندی می شود. واحد فعال واحدی…

Reaction Force

طبق قانون سوم نیوتن (عمل و عکس العمل) زمانی که یک جسم نیرویی به جسم دوم وارد می کند، جسم دوم نیز نیرویی به همان مقدار بر جسم اول وارد می کند. این نیروها از لحاظ اندازه مساوی و از لحاظ جهت مخالف هم هستند. نیوتن به این جفت نیرو ها عمل و عکس العمل…

Distal Segment

در ارتودنسی بستن فضا شامل بسته شدن تدریجی فضای بین دو دندان یا دو قطعه دندانی است. Distal Segment، قطعه خلفی است که شامل دندان های خلفی می باشد و می تواند به عنوان واحد حرکت یا واحد انکوریج قرار گیرد. در جراحی قطعه خلفی شامل جزئی است که نسبت به اتچمنت دورتر قرار می…

Buccal Stabilizing Segment

درمان  با سیستم Segmented شامل ردیف کردن اولیه در قطعه قدامی و خلفی، ایجاد قطعه حرکت و انکوریج مناسب، Leveling و نهایتا بستن فضا با حرکت افتراقی قطعات می باشد. در واحد ثبات دهنده از Rigid ترین سیم ممکن استفاده می شود که اغلب ۰٫۰۲۱×۰٫۰۲۵ استیل می باشد. در این روش از Sliding سیم درون…

Acid Etching

تکنیک باندینگ مینا در ۱۹۵۵ توسط M. G. Buonocore معرفی شد. در این تکنیک ابتدا سطح مینا توسط یک ماده خورنده مانند اسید ارتوفسفریک ۳۷% آغشته می شود. اسید باعث حذف مقادیر اندکی از مینای کمتر مینرالیزه بین منشوری می شود که درنتیجه تخلخل های سطحی در مینا ایجاد می گردند. با نفوذ باندینگ به…

Subepithelial Connective Tissue Graft

يك روش جراحي پلاستيك پريودنتال است كه اولين بار توسط Alen Edel در سال ۱۹۷۴ توضيح داده شد و هدف آن افزايش بافت كراتينيزه در ناحيه است. اين روش عموماً براي به دست آوردن Root Coverage به دنبال تحليل لثه استفاده مي‌شود. اين عمل به عنوان يك پیوند Free Autologenous است. بافت همبند مي‌تواند از…

Rigid Internal Fixation (RIF)

RIF عبارت است از استفاده از پيچ ها و صفحات استخواني كوچك براي ثابت سازی مستقيم قطعات استخواني در زمان جراحي تا در حالي كه به فك اجازه حرکت داده مي‌شود، موقعیت قطعات نیز حفظ گردد. با كمكRIF  دوره Maxillomandibular Immobilization  را مي‌توان پس از تكميل جراحي به ميزان زيادي كاهش داد و يا حتي…