Fixation

ترميم رضايت بخش استخوان پس از جدا شدن به وسيله استئوتومي نياز به يك دوره از ثابت سازي (Fixation) دارد. در غير اين صورت احتمالاً ترميم توسط بافت فيبروزه انجام خواهد شد. روش هاي سنتي Fixation براساس تركيبي از Transosseous Wire Fixation، Skeletal Wire Fixation و Maxillomandibular Immobilization براي ۶ تا ۸ هفته بنا شده…

Free Gingival Graft (FGG)

پيوند آزاد لثه براي ايجاد يك ناحيه عريض از لثه چسبنده به كار مي‌رود اين تكنيك‌ اولين بار بوسيله Bjorn توضيح داده شد. این پیوند يكي از انواع جراحي ‌هاي پلاستيك موكوجينجيوال است كه هدف آن ايجاد و يا افزايش لثه چسبنده اطراف دندان ها و يا ايمپلنت ‌ها مي‌باشد. افزايش عرض لثه چسبنده اهداف…

Free Graft

يك پيوند بدون جريان خون تغذيه‌كننده است كه بايد تحت ريواسكولاريزيشن از بستر دريافت كننده قرار گيرد. در واقع انتقال Free Graft يعني برش و قطع عروقي بافت از يك ناحيه خاص از بدن مانند (پوست، چربي، عضله، استخوان) و انتقال آن به ناحيه ديگري از بدن است که در آخر با به دست آمدن…

Full Thickness Graft

Graft Full Thickness در تعريف شامل اپي‌تليوم و كل ناحيه لامينا پروپريا است. اين پیوند های ضخيم از لحاظ تكنيكي حساس‌تر هستند اما نتيجه بهتري را حاصل مي‌كنند. Full Thickness Grafts در مقايسه با   Split Thickness Grafts تحت انقباض ثانويه كمتري هستند و براي نقایص موكو جينجيوال و نيز زماني كه نياز به افزايش ناحيه…

Statistically Indeterminate

سیستم های نیرو ممکن است Determinate یا Indeterminate باشند. در سیستم های Indeterminate محاسبه دقیق تمام نیروها و گشتاورها سخت می باشد. در ارتودنسی هنگامی که سیم در هر دو سمت در داخل براکت بسته می شود، سیستم Two-Couple Indeterminate ایجاد می شود. یک روش آسان برای پی بردن به تفاوت دو سیستم این است…

Statistically Determinate

سیستم های نیرو ممکن است Determinate یا Indeterminate باشند. در سیستم Determinate گشتاورها و نیروها را می توان به سادگی اندازه گیری کرد. هنگامی که کنترل مقدار نیرو برای تولید پاسخ بیولوژیک مطلوب ضروری می باشد، این سیستم مناسب می باشد. تقریبا تمام سیستم هایDeterminate در ارتودنسی شامل یک کوپل در یک انتها و فقط…

Static

مکانیک شاخه ای از علم فیزیک است که با جنبه های مکانیکی سیستم های مختلف مرتبط است. مکانیک به دو گروه تقسیم می شود: استاتیک که مطالعه عوامل مرتبط با سیستم های غیرمتحرک است و دینامیک که مطالعه عوامل در ارتباط با سیستم های در حال حرکت می باشد.

Static Friction

اصطکاک ایستایی بین جسم و سطحی وجود دارد که جسم روی آن قرار دارد. این مقاومت به حرکت بین دو جسم جامد در تماس با هم ایجاد می شود  و وابسته به مقدار نیروی اعمال شده و ضریب اصطکاک سطح می باشد. هنگامی که نیرو بر اصطکاک ایستایی غلبه کند جسم شروع به حرکت می…

Sliding Mechanics

از زمان ارائه Straight Wire System توسط Andrews، یک تغییر نگرش تدریجی در استفاده از مکانیک های Sliding به جای مکانیک های Closing Loop رخ داد. مکانیک اسلایدینگ موجب کنترل بیشتر حرکات دندانی در طی بستن فضا، افزایش راحتی بیمار و جلوگیری از کاربرد نیروهای سنگین می شود. نیرو بین دو دندان یا دو قطعه…