Epidemiology

اپیدمیولوژی، پایه علم بهداشت عمومی است و ریشه آن از کلمه یونانی اپی (Epi) به معنای بر یا روی، دموس (Demos) به معنای مردم و لوژی (Logy) یعنی مطالعه، برگرفته شده است. علم شناخت توزیع و عوامل تعین کننده بیماری ها در جامعه و ارائه طریق به منظور کنترل حالات و وقایع مربوط به سلامت…

Envelope of Discrepancy

دامنه میلیمتری امکان درمان ارتودنسی در بعد عرضی، قدامی خلفی و عمودی را می توان در Envelope of Discrepancy نشان داد. منظور از امکان درمان میزان حرکت دندانی است که با ارتودنسی به تنهایی، ارتودنسی به همراه ارتوپدی دنتوفاسیال با یا بدون انکوریج اسکلتی یا ارتودنسی همراه جراحی فک می توان به دست آورد. محدوده…

Enucleation

انوکلئاسیون روشی است که توسط آن کل ضایعه سیستیک خارج می شود.Shell Out کل ضایعه کیست بدون پارگی دیواره یا پوشش بافت همبند امکانپذیر است. این روش درمان اصلی کیست های فکی است و بایستی در هر کیست فکی که بتوان آن را بدون آسیب به ساختمان های مجاور خارج کرد، استفاده شود. مزیت اصلی…

Eminectomy

Dislocation طولانی مدت مندیبل باعث تغییرات مورفولوژیک مختلف مفصل و ساختارهای مرتبط با آن می گردد که مانع پاسخ مناسب به درمان Reduction دستی حتی با وجود بیهوشی عمومی می گردد. در این موارد درمان Eminectomy برای حذف Articular Eminence انجام می شود. با این روش امکان کاهش Eminence و حرکت آزاد تر کندیل بدون…

Ectopic Eruption

اختلالی طی رویش دندان می باشد که در آن، دندان مسیر رویشی صحیح خود را طی نمی کند. در این حالت رویش دندان دائمی منجر به از دست رفتن دندان شیری مجاور و قرار گرفتن دندان دائمی در موقعیت نادرست می گردد. شایعترین حالت رویش نابجا، رویش مزیالی دندان مولر اول دائمی فک بالامی باشد…

Derotation of Molar

به اقدام درمانی جهت اصلاح چرخش دندان مولر می گویند . البته چرخش مولری در مورد مولر اول فک بالا شایع تر می باشد که معمولا دندان حول ریشه پالاتالی خود دچار چرخش مزیولینگوالی می شود. برای اصلاح این مشکل روش های زیادی وجود دارد که یکی ا آن ها استفاده از ترانس پالاتال آرچ…