Hard Tissue Landmarks

لند مارک ها یا شاخص های سفالومتریک بافت سخت نقاطی نسبتا واضح برروی فیلم سفالومتری می باشند که نمایانگر یک ساختار آناتومیک استخوانی یا دندانی مشخص(لند مارک آناتومیک) و یا محل تقاطع خطوطی ازقبل تعیین شده (لند مارک Constructed) هستند. .همچنین لند مارک های سفالومتری براساس موقعیت به انواع میدساجیتال(لند مارک های واقع شده برروی…

G Sn_Sn Pog

تعریف: به زاویه حاصل از تقاطع خط واصل بین نقطه گلابلا (G) و ساب نازال (Sn) با خط واصل ساب نازال به پوگونیون بافت نرم (Pog ́ )، زاویه تحدب بافت نرم صورت می گویند. میانگین این زاویه ۱۲درجه با انحراف معیار۴± می باشد. درصورتی که نقطه پوگونیون بافت نرم درخلف خط G Sn قرارداشته…

Etching

قبل از باندینگ یک اتچمنت ارتودنسی، برداشتن پلیکل مینایی و ایجاد ناهمواری در سطح مینا ضروری است. این کار باخشک کردن و اچ کردن با اسید فسفریک غیر بافری به مدت ۲۰ تا ۳۰ ثانیه انجام می شود. نتیجه اچینگ برداشتن مقدار کمی از مینای بین منشوری نرم تر است که باعث ایجاد تخلخل هایی…

Esthetic (Facial)

توصیف دقیق زیبایی غیرممکن است. زیبایی ممکن است به عنوان مجموعه ای از ویژگی هایی مانند شکل، رنگ یا فرم توصیف گردد که احساس خوشایندی در ذهن یا احساس افراد ایجاد می کند. تعریف زیبایی صورت شامل ویژگی های مثبتی است که در چشم و ذهن مشاهده گر احساس رضایت را ایجاد می کند.

Eruption Tooth Movement

حرکت قابل توجه دندانی برای رسیدن آن به موقعیت فانکشنال ضروری است. این حرکات پیچیده بوده و به سه مرحله قابل تقسیم هستند: حرکتی که جوانه دندان شیری یا دائمی در فک قبل از شروع به رویش انجام می دهد، حرکت رویشی دندان از موقعیت اولیه حفره دندان به موقعیت فانکشنال آن در اکلوژن، و…

Eruption Theories

مکانیسم دقیق ایجاد نیروی پیش برنده رویش هنوز کاملا شناخته نشده است. به نظر می رسد مکانیسم های رویشی قبل و بعد از ظهور در دهان متفاوت هستند. سه تئوری کلی برای رویش دندان وجود دارد: تئوری اول تشکیل ریشه را مسوول حرکت به سمت بالای دندان به سمت لثه می داند. ریمادلینگ استخوان و…

Eruption (Forced)

روند مکانیکال تسریع رویش دندان را گویند. اعمال نیروی ارتودنسی برای تسریع حرکت دندان نهفته به دور از ریشه دندان های دائمی و در صورت لزوم به سمت قوس دندانی باید در اولین فرصت ممکن پس از جراحی اکسپوژر دندان آغاز گردد. قبل از جراحی، دستگاه ثابت باید در محل قرار گیرد و بلافاصله پس…

Envelope of Motion

هنگامی که محدوده حرکت در سه بعد بررسی می شود، ظرفی سه بعدی که محدوده حرکت فک پایین در آن امکان پذیر است ایجاد می گردد که اولین بار در سال ۱۹۵۲ توسط Posselt ارائه شد. Envelope of Motion در جهت فوقانی عریض تر و بلند تر است و در نقطه ای نزدیک حداکثر باز…

Epithelial Attachment

مفهوم اتصال اپیتلیالی توسط Orban و Gotlib ارائه شد که نشان دادند هیچ شکافی بین مینا و اپیتلیوم وجود ندارد و این بافت ها بهم متصل هستند. اتصال اپیتلیالی به اتصال اپیتلیوم لثه به سطح دندان در محل Mucogingival Junction می گویند. اتصال اپیتلیالی اولیه که اتصال آملوبلاست ها به دندان است بازال لامینایی است…