Inferior Joint Space

مفصل گیجگاهی فکی به وسیله دیسک مفصلی به دو فضای مفصلی فوقانی و تحتانی تقسیم می شود. فضای تحتانی از بالا به دیسک مفصلی و از پایین به کندیل مندیبل محدود می شود. فضای تحتانی نسبت به فضای فوقانی کوچکتر است و اجازه  حرکات چرخشی را به مفصل می دهد.

CO-CR Shift

اولین قدم در معاینه اکلوژن بیماران، بررسی وضعیت تماس های اکلوزالی در حالتی است که کندیل ها در CR قرار دارند. وقتی بیمار در CR قرار گرفت تماس های اکلوالی ثبت می شوند و سپس از بیمار خواسته می شود که دندان هایش را به هم بفشارد تا در حد اکثر تماس دندانی قرار گیرند.…

Closed lock

درClosed Lock دیسک مفصلی دچار جابجایی به سمت قدام (و گاها مدیال) شده است و دیسک نمی تواند حین باز کردن مندیبل موقعیت نرمال خود با کندیل را برقرار نماید، لذا بیمار دچار محدودیت در باز کردن دهان خواهد شد. این حالت ممکن است دردناک باشد یا نباشد. به علت عدم امکان عبور کندیل از…

Closed Bite

به هم پوشانی عمودی بیش از حد دندان های قدامی فک بالا بر روی دندان های قدامی فک پایین در اثر از دست دادن دندان های خلفی می گویند. در این حالت در وضعیت حداکثر تماس دندانی (maximum intercuspation) بیش از ۴۰% ارتفاع اکلوزوژنژیوالی دندان های مندیبل توسط دندان های ماگزیلا پوشیده شده است. دقت…

Cleft lip / Palate

شکاف لب (لب شکری) و شکاف کام (کام شکری) از نقایص شایع مادرزادی هستند که در بیشتر موارد منشا چند عاملی دارند. مصرف سیگار، آسپرین و داروهای ضد صرع سبب افزایش بروز شکاف های لب و کام می گردند. شکاف لب (با شیوعی حدود یک مورد در هر ۱۰۰۰ تولد) در پسرها شایعتر (۸۰%) از…