Condylar Fracture

گردن کندیل به علت نازک بودن محل شایع شکستگی مندیبل است. در کودکان در حال رشد، معمولا در ۷۵% موارد کندیل شکسته رژنره می شود و مندیبل به رشد صحیح خود ادامه می دهد. در ۲۵% موارد رژنراسیون رخ نمی دهد و در صورت عدم مداخله درمانی سبب انحراف مندیبل می شود. با افزایش سن…

Bracket Positioning Instrument

این وسیله  به دلیل اهمیت موقعیت دهی دقیق به براکت ها در مکانوتراپی درمان ثابت به کار می رود. Boon’s Gauge،Bracket Positioning Gauge و Direct Bonding Bracket Holder کمک فراوانی به قرار دهی براکت روی سطح دندان می کند. Boon’s Gauge برای تعیین ارتفاع قرار دهی براکت از لبه اینسیزال با اندازه های مختلف ۵/۳،…

Kinetor

یک دستگاه فانکشنال متحرک است که توسط Stockfisch  ارائه شده است. Kinetor شبیه یک اکتیواتور الاستیک است که استفاده از آن برای بیمار راحت تر می باشد. در این دستگاه از تیوب های الاستیکی اینتراکلوزالی استفاده شده است که فانکشن فکین را بازسازی می کنند.

Joint Symptoms

هر گونه درد و ناراحتی مفصل گیجگاهی فکی که ممکن است ناشی از مشکلات اکلوژنی، دردهای عضلانی، جابجایی دیسک، تروما و یا بیماریهای التهابی و تخریب کننده باشد. مشکلاتTMJ  ممکن است منجر به درد و حساسیت ناحیه مفصل و عضلات اطراف آن، سردرد، گوش درد، درد پشت و شانه و گردن، محدودیت حرکات فکی و…