Genioplasty

دو روش برای جابجا کردن چانه نسبت به بدنه مندیبل وجود دارد. استئوتومی بوردر تحتانی امکان جابجایی چانه به صورت عرضی، به سمت جلو یا عقب و یا در جهت عمودی را می دهد. استئوتومی بوردر تحتانی دارای قابلیت پیش بینی و ثبات خوب است و باعث کشیده شدن عضلات سوپراهایویید می گردد و تغییرات…

Fracture Intracapsular

شکستگی های سر کندیل یا شکستگی های ساب کندیلار در سطوح بالا، شکستگی اینتراکپسولار نامیده می شوند .

این نوع شکستگی نادر است و معمولا به صورت محافظه کارانه درمان می شود. درمان در این موارد با فیکسیشن بین فکی برای مدت ۲ تا ۴ هفته است که با حفظ فانکشن ادامه می یابد.

 

Fracture Compound

در این نوع شکستگی، شکستگی با محیط خارج مثل محیط دهان و خارج از دهان ارتباط پیدا می کند. شکستگی باز فک ممکن است موجب پارگی مخاط دهان و شیار لثه ای  و لیگامان های پریودنتال و باز شدگی سینوس و پارگی پوست ناحیه آسیب دیده گردد. هر نوع شکستگی فک که همراه با شکستگی…

Fossa Glenoid

Articular (Glenoid) Fossaقسمتی از Mandibular Fosaa است که در قدام شیار پتریگوتیمپانیک قرار می گیرد. این قسمت به عنوان قسمت غیرفانکشنال مفصل در نظر گرفته می شود زیرا هنگامی که دندان ها در تماس کامل با هم هستند، تماس محکمی بین سر کندیل و قسمت مقعر فوسای آرتیکولار وجود ندارد. برجستگی مفصل در ناحیه قدامی…

Condylar Fracture

گردن کندیل به علت نازک بودن محل شایع شکستگی مندیبل است. در کودکان در حال رشد، معمولا در ۷۵% موارد کندیل شکسته رژنره می شود و مندیبل به رشد صحیح خود ادامه می دهد. در ۲۵% موارد رژنراسیون رخ نمی دهد و در صورت عدم مداخله درمانی سبب انحراف مندیبل می شود. با افزایش سن…

Bracket Positioning Instrument

این وسیله  به دلیل اهمیت موقعیت دهی دقیق به براکت ها در مکانوتراپی درمان ثابت به کار می رود. Boon’s Gauge،Bracket Positioning Gauge و Direct Bonding Bracket Holder کمک فراوانی به قرار دهی براکت روی سطح دندان می کند. Boon’s Gauge برای تعیین ارتفاع قرار دهی براکت از لبه اینسیزال با اندازه های مختلف ۵/۳،…