Band Removing Plier

وسيله‌اي است از جنس استينلس ‌استيل است كه براي خارج نمودن بند هاي فلزي قدامي و خلفي از روي دندان ها به كار مي‌رود. داراي دو نوع Anterior Band Remover و Posterior Band Remover است كه در نوع Anterior، سر کوتاه تر آن داراي يك شيار است كه در لبه اینسیزال دندان هاي قدامي قرار…

Attached gingiva

لثه چسبنده بافتی سفت و ارتجاعی است که به طور محکمی به پریوست استخوان آلوئول زیرین اتصال یافته است. از نظر آناتومیکی لثه چسبنده بین لثه آزاد در سمت کرونال دندانی و مخاط آلوئول در سمت اپیکال دندانی قرار گرفته است که به این فاصله، عرض لثه چسبنده می گویند. به مرز اتصال لثه چسبنده…

Attrition

این واژه مشتق از فعل لاتین Attritum به معنی عمل کشیدن سطحی بر سطح دیگر است. در دندان پزشکی به از دست رفتن ساختار دندان های شیری یا دائمی در اثر تماس فیزیکی دندان با دندان یا ترمیم مقابل آن طی جویدن و بستن دهان می گویند. درجات خفیف Attrition فیزیولوژیک بوده و با افزایش…

Anterior Repositioning Appliance

دستگاهی است که به منظور قرار گرفتن فک پایین در موقعیتی قدامی تر از اکلوژن عادتی استفاده می شود. این دستگاه معمولا از آکریل و برای فک بالا ساخته می شود و در قدام دارای شیبی است که در تماس با ثنایای پایین، فک را به موقعیت قدامی هدایت می کند. در حالت ایده آل،…

Adams plier

پلاير آدامز از جنس استينلس استيل بوده و داراي دو نوك مربعی صاف است كه براي ساخت كلامپ آدامز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. فاصله بين پين لولا تا رأس نوك ها در اين پلاير كوتاه است و كناره ‌هاي نوك ها صاف و لبه ‌هاي سطح گيرنده نوك هاي پلاير تيز و Textured است. همچنين…

Greenstick Fracture

این نوع شکستگی ها جزو شکستگی های کامل نیستند و استخوان در خط شکستگی کاملا از هم جدا نشده است. در این نوع شکستگی معمولا حداقل تحرک به هنگام معاینه بالینی و دستی دیده می شود. بصورت يك شكستگي ناكامل استخوان است كه معمولاً در بچه‌ها ديده مي‌شود و تنها يك كورتكس را درگير مي‌‌كند.…

Autologous graft

این نوع گرفت یا Self Graft از بافت های خود فرد تشکیل شده است. استخوان اتوژن تازه ایده آل ترین ماده پیوند استخوان بوده و تنها نوعی از پیوند است که حاوی سلول های زنده و قابل قبول سیستم ایمنی می باشد که در استخوان سازی اولیه نقش اساسی دارد. Block Graft یک قطعه سخت…

Allograft

آلوگرفت یا هموگرفت پیوندی است که از یک فرد به فرد دیگر زده می شود. از آنجا که افراد از لحاظ ژنتیکی مشابه نیستند کاهش خاصیت آنتی ژنی لازم به نظر می رسد. بیشترین مورد استفاده، استخوان آلوژنیک خشک و منجمد شده است. در کلیه روش های تغییر آنتی ژنی تمامی سلول های استخوانی استئوژنیک…

Goldenhar Syndrome

این سندرم یک ناهنجاری اسپورادیک با ویژگی های کلاسیک دفورمیتی یکطرفه گوش، نیمه صورت کوچکتر در همان طرف و آنومالی های مهره است. اساس ژنتیکی این سندرم نامشخص است اما در عده ای این سندرم با موزاییک تریزومی ۲۲ در ارتباط است. آنومالی های صورتی  مشتمل بر یک محدوده آنومالی های یکطرفه شامل شکاف کام…