Coil Spring Space Regainer

نوعی دستگاه Space Regainer می باشد که به صورت کانتی لور ساخته می شود. یک بند واجد تیوب باکال و لینگوال بر دندان دیستالی (معمولا مولر اول دائمی) قرار می گیرد. یک لوپ در این تیوب ها قرار می گیرد که در دو بازوی آن فنر فشرده شده تعبیه شده است. تماس این لوپ با…

Buccal Shield

یکی از اجزاء دستگاه های متحرک و پلاک های فانکشنال است که به منظور ایجاد اکسپنشن قوس و حرکت دندان ها به سمت باکال به صورت فانکشنال به کار می رود. مکانیسم عملکرد آن به این صورت است که باکال شیلد با کنار زدن لب و گونه از قوس دندانی، فشار آن را بر قوس…

Bracket Removing Plier

اين پلاير براي برداشتن براكت هاي باند شده به دندان استفاده مي‌شود. این وسیله نوك هاي چيزل شكل داشته كه در دو فرم استريت (راست) و با زاويه ۶۰ درجه موجود است. لبه وج مانند رأس نوك ها بين لبه ‌هاي بيس براكت و سطح دندان (در جهت اینسیزال- جينجيوال) قرار داده شده و با…

Bolton Analysis (Bolton Discrepancy)

آنالیز بولتون (۱۹۵۸) نسبت عرض مزیودیستالی دندان های فک بالا در برابر دندان های فک پایین را برای محاسبه اختلاف اندازه دندان ها محاسبه می نماید. این آنالیز در مرحله دندانی دائمی به کار می رود و دارای دو بخش شامل Overall Ratio و Anterior Ratio می باشد. در محاسبه Overall Ratio مجموع عرض های…

Bimaxillary Prognathism

پنج واحد فانکشنال اصلی صورت عبارتند از جمجمه و قاعده آن، مجموعه بینی و استخوان فک بالا، استخوان فک پایین، دندان های فک بالا و زوائد آلوئولار آن ها و دندان های فک پایین و زوائد آلوئولار آن ها. به موقعیت قدامی استخوان های هر دو فک نسبت به ساختارهای فانکشنال صورتی و جمجمه ایBimaxillary…

Biofeedback

فرآیندی که توسط آن آگاهی بیشتری از بسیاری عملکرد های فیزیولوژیکی بوسیله ابزار هایی که اطلاعاتی در مورد نحوه عملکرد دستگاه بیولوژیک مورد نظر در دست می دهد، حاصل می آورد تا فرد قادر به کنترل بهتر آن ها باشد. برخی از این فرآیند ها عبارتند از میزان ضربان قلب تونیسیته عضلانی، امواج مغزی و……

Bialveolar Retrusion

پنج واحد فانکشنال اصلی صورت عبارتند از جمجمه و قاعده آن، مجموعه بینی و استخوان فک بالا، استخوان فک پایین، دندان های فک بالا و زائده آلوئولار آن ها و دندان های فک پایین و زائده آلوئولار آن ها. به موقعیت عقب رفته دندان ها و زوائد آلوئولار در هر دو فک نسبت به ساختارهای…

Bialveolar Protrusion

پنج واحد فانکشنال اصلی صورت عبارتند از جمجمه و قاعده آن، مجموعه بینی و استخوان فک بالا، استخوان فک پایین، دندان های فک بالا و زائده آلوئولار آن ها و دندان های فک پایین و زائده آلوئولار آن ها. به موقعیت قدامی دندان ها و زوائد آلوئولار در هر دو فک نسبت به ساختارهای فانکشنال…

Bacterial Plaque

به توده ژلاتینی از باکتری های اتصال یافته به سطح دندان، پلاک دندانی می گویند. پلاک باکتریایی در واقع ماده ی چسبنده ی نرم، شفاف و محکم اتصال یافته ای است که روی سطح دندان ها تجمع می یابد. پلاک نه به آن گونه که غالبا تصور می شود خرده های چسبنده مواد غذایی است…