Biofeedback

فرآیندی که توسط آن آگاهی بیشتری از بسیاری عملکرد های فیزیولوژیکی بوسیله ابزار هایی که اطلاعاتی در مورد نحوه عملکرد دستگاه بیولوژیک مورد نظر در دست می دهد، حاصل می آورد تا فرد قادر به کنترل بهتر آن ها باشد. برخی از این فرآیند ها عبارتند از میزان ضربان قلب تونیسیته عضلانی، امواج مغزی و……

Bialveolar Retrusion

پنج واحد فانکشنال اصلی صورت عبارتند از جمجمه و قاعده آن، مجموعه بینی و استخوان فک بالا، استخوان فک پایین، دندان های فک بالا و زائده آلوئولار آن ها و دندان های فک پایین و زائده آلوئولار آن ها. به موقعیت عقب رفته دندان ها و زوائد آلوئولار در هر دو فک نسبت به ساختارهای…

Bialveolar Protrusion

پنج واحد فانکشنال اصلی صورت عبارتند از جمجمه و قاعده آن، مجموعه بینی و استخوان فک بالا، استخوان فک پایین، دندان های فک بالا و زائده آلوئولار آن ها و دندان های فک پایین و زائده آلوئولار آن ها. به موقعیت قدامی دندان ها و زوائد آلوئولار در هر دو فک نسبت به ساختارهای فانکشنال…

Bacterial Plaque

به توده ژلاتینی از باکتری های اتصال یافته به سطح دندان، پلاک دندانی می گویند. پلاک باکتریایی در واقع ماده ی چسبنده ی نرم، شفاف و محکم اتصال یافته ای است که روی سطح دندان ها تجمع می یابد. پلاک نه به آن گونه که غالبا تصور می شود خرده های چسبنده مواد غذایی است…

Band Removing Plier

وسيله‌اي است از جنس استينلس ‌استيل است كه براي خارج نمودن بند هاي فلزي قدامي و خلفي از روي دندان ها به كار مي‌رود. داراي دو نوع Anterior Band Remover و Posterior Band Remover است كه در نوع Anterior، سر کوتاه تر آن داراي يك شيار است كه در لبه اینسیزال دندان هاي قدامي قرار…

Attached gingiva

لثه چسبنده بافتی سفت و ارتجاعی است که به طور محکمی به پریوست استخوان آلوئول زیرین اتصال یافته است. از نظر آناتومیکی لثه چسبنده بین لثه آزاد در سمت کرونال دندانی و مخاط آلوئول در سمت اپیکال دندانی قرار گرفته است که به این فاصله، عرض لثه چسبنده می گویند. به مرز اتصال لثه چسبنده…

Attrition

این واژه مشتق از فعل لاتین Attritum به معنی عمل کشیدن سطحی بر سطح دیگر است. در دندان پزشکی به از دست رفتن ساختار دندان های شیری یا دائمی در اثر تماس فیزیکی دندان با دندان یا ترمیم مقابل آن طی جویدن و بستن دهان می گویند. درجات خفیف Attrition فیزیولوژیک بوده و با افزایش…

Anterior Repositioning Appliance

دستگاهی است که به منظور قرار گرفتن فک پایین در موقعیتی قدامی تر از اکلوژن عادتی استفاده می شود. این دستگاه معمولا از آکریل و برای فک بالا ساخته می شود و در قدام دارای شیبی است که در تماس با ثنایای پایین، فک را به موقعیت قدامی هدایت می کند. در حالت ایده آل،…