Functional Side

وقتی فک پایین حرکت لترالی انجام می دهد، سمتی که مندیبل به طرف آن حرکت می کند   Working (Functional) Side نام دارد و به سمت مقابل که به طرف میدلاین حرکت می کند، Non-working (Mediotrusive) Side گفته می شود. در حرکات لترالی، کندیل سمت Working به سمت لترال و کمی خلف حرکت می کند درحالیکه…

Functional Occlusion

وجود شرایط زیر نشانگر اکلوژن فانکشال اپتیمال می باشد که اکلوژنی است که کمترین صدمه را  برای اکثر افراد در زمان طولانی دارد. ۱-وقتی دهان بسته است کندیل ها در با ثبات ترین وضعیت عضلانی اسکلتی خود (موقعیت فوقانی-قدامی) در برابر شیب خلفی برجستگی مفصلی قرار دارند و دیسک به صورت مناسبی بین این دو…

Forced bite

تماس های پیش رس اکلوزالی ممکن است فک پایین را وادار به بسته شدن در موقعیتی به غیر از موقعیت اپتیمال خود نماید. به این وضعیت Forced Bite گفته میشود. چنانچه این تماس ها منجر به حرکت رو به قدام مندیبل شوند، Anterior Forced Bite و اگر منجر به حرکت لترالی مندیبل شوند Lateral Forced…

Fibrous Joint

Joint همان مفصل یا محل اتصال استخوان ها می باشد که به سه صورت اصلی زیر وجود دارد: Fibrous Joint ، Cartilaginous Joint و .Synovial Joint در Fibrous Joint دو استخوان توسط بافت همبندی متراکم به هم متصل می شوند و فضای مفصلی وجود ندارد. هر چند بعضی از Fibrous Joint ها حرکت مختصری دارند…

Fibrous Ankylosis

انکیلوز به معنای بی حرکتی غیرطبیعی مفصل می باشد که بر اساس نوع بافتی که حرکت مفصل را محدود کرده است به دو گروه اصلی انکیلوز استخوانی و انکیلوز فیبروز تقسیم می شود. انکیلوز فیبروز شایعت ر است و می تواند بین دیسک و کندیل و یا بین دیسک و فوسا رخ دهد. شایع ترین…

Facet /Wear Facet

با فاصله زیاد نسبت به سایر علائم، شایع ترین علامت مرتبط با اختلال فانکشنال دنتیشن، سایش دندانی می باشد. این مسئله به صورت سطوح صاف و براقی روی سطح دندان ها که با فرم اکلوزال طبیعی دندان همخوانی ندارند دیده می شود که به آن هاWear Facet گفته می شود. هر چند کهfacet  ها بسیار…

Facebow

Facebow جهت ثبت وضعیت فضایی قدامی-خلفی و مدیولترالی سطح اکلوزال ماگزیلا نسبت به محور چرخش کندیلی و انتقال آن به آرتیکولاتور به کار می رود. Facebow ها اغلب سخت و کولیس-مانند می باشند و اجازه تنظیمات خفیفی را می دهند. به طور کلی Facebow ها به دو گروه اصلی Arbitrary Facebows و Kinematic Facebows تقسیم…

Extracapsular Ankylosis

بر اساس تقسیم بندی Kazanjian، انکیلوز های مفصل گیجگاهی فکی بر اساس محل وقوع،  به دو دسته اصلی Intracapsular Ankylosis و Extracapsular Ankylosis تقسیم می شوند. بر این اساس، Intracapsular Ankylosis انکیلوز فیبروز و یا استخوانی بین کندیل و فوسای مندیبولار استخوان تمپورال است، در حالیکه Extracapsular Ankylosis شامل آن دسته از محددیت های حرکتی…

Double-Contrast Arthrography

آرتروگرافی TMJ شامل تزریق ماده حاجب رادیواپک به یک یا هردو فضای مفصلی و سپس اخذ رادیوگرافی می باشد و به این ترتیب فضای دور دیسک و اتچمنت ها را مشخص می کند. حین این عمل از فلوروسکوپی  جهت تعیین محل دقیق وارد کردن سوزن استفاده می شود. استفاده اصلی آن بررسی مشکلات داخلی مفصل…