Mershon Band Pusher

بند پوشر وسيله‌اي است از جنس استينلس استيل كه براي فشردن بند هاي ارتودنسي جهت نشاندن آن ها و همچنين منطبق نمودن يا كانتور دادن آن ها براي فيت دقيق با دندان مولراستفاده می شود. اين وسيله‌ داراي نوك دندانه‌دار مستطیل شکل به جهت بالا بردن نيرو براي نشاندن بند است. دسته آن بصورت تو…

Mathieu-Style Ligature Plier

وسيله‌اي ا ست از جنس استينلس‌استيل كه براي بستن سیم ها به براکت توسط لیگاچور و يا الاستومريك ها استفاده مي‌شود. دسته این وسیله در هنگام بستن به صورت ضامن‌دار قفل شده و نيروي فنري با فشار دست باعث باز شدن سريع و استفاده آسان از آن مي‌گردد. نوك هاي این وسیله دندانه‌دار بوده كه…

Mandibular Headgear

انواع متنوعي از دستگاه هاي ارتوپدي و ارتودنتيك براي مدیریت مال اكلوژن CL III اسكلتال وجود دارد. يكي از اين دستگاه ها Mandibular Headgear است كه براي درمان ارتوپديك مال اكلوژن CL III از طريق محدود كردن رشد قدامی فک پایین با اثري مشابه چين كپ استفاده مي‌شود. اين دستگاه انتخاب بهتري در بیمارانی است…

Main Tube

تيوب های اصلي يكي از انواع اتچمنت هاي ثابت ارتودنسي هستند كه يا به صورت باند شدني هستند كه بر روي مولرهاي بالا يا پايين چسبانده مي‌شوند و يا در روي بند مولرهاي بالا و پايين لحيم شده و سپس بند به دندان سمان مي‌شود. تيوب اصلي محل قرارگيري آرچ واير پايه يا اصلي است…

Main Archwire

آرچ واير پايه يا اصلي سيم اوليه است كه در شیار اصلي براكت و يا تيوپ قرار گرفته كه يا به صورت Continuous است كه بر روي كل قوس به صورت يكپارچه عمل مي‌كند و يا در تكنيك Segmental به صورت قطعه ای در قوس استفاده مي‌شود. آرچ واير پايه تماميت قوس را در كليه…

Lingual Arch Space Maintainer

نوعی لینگوال آرچ است که به منظور حفظ فضا به کار می رود. کاربرد معمول آن در شرایطی است که چند دندان شیری به صورت یک طرفه یا دو طرفه از دست رفته اند. این دستگاه وقتی تجویز می شود که دندان های ثنایا رویش یافته باشند تا با رویش آن ها تداخل پیدا نشود.…

Diagnostic Splint

اسپلینت تشخیصی دستگاهی است که به منظور حذف تطابق سیستم عصبی-عضلانی با اکلوژن موجود و رفع Muscle Splinting و به منظور تشخیص CR واقعی در بیمارانی که دچار دیسکرپانسی CO-CR هستند به کار می رود.

این دستگاه معمولا از اکریل سخت ساخته می شود و تماس یکنواختی را با دندان های فک مقابل فراهم می سازد.

Distal Shoe Space Maintainer

نوعی Space Maintainer است که در هنگام از دست رفتن زود هنگام مولر دوم شیری در شرایطی که مولر اول دائمی هنوز رویش نیافته است به کار می رود. بند بر روی مولر اول شیری قرار می گیرد که به آن یک صفحه راهنما لحیم می شود. برای اثر بخشی مناسب، این صفحه باید درون…

Tweed Arch Adjusting Pliers

پلايري است با تيغه ‌هاي مسطحی كه به هنگام گرفتن سیم ارتودنسي و يا در باز شدن به اندازه ۰٫۰۲۰ اينچ به صورت موازي هستند. اين پلاير براي تورك دادن آرچ‌ واير مناسب است و نيز براي ايجاد خم هاي نوع اول، دوم و سوم روی آرچ وایر های با مقطع چهارگوش كاربرد دارد. براي…