Brass Separator

قبل از ظهور جداکننده(Separator)  الاستومری و فنر جداکننده نیکل تیتانیوم، سیم جداکننده برنجی روش انتخابی برای جداسازی دندان ها بود. امروزه، سیم برنجی  برای حفظ فضایی که توسط نوع دیگری از جداکننده ایجادشده است، استفاده می‌شود. جدا کننده  برنجی یک نوع طولی دارد که از ناحیه زیر تماس پروگزیمال عبور می کند و با پلایر…

Under Eruption

شکست دندان در رویش از بافت لثه در زمان رشد و نمو معمول است. اغلب با کم کاری تیروئید یا نهفتگی همراه است. رویش ناقص دندان در برابر دندان دیگر، استخوان یا بافت نرم به طوری که رویش کامل غیرمحتمل باشد نیز نوعی Under Eruption است.

Undercut

۱٫بخشی از یک دندان است که بین حداکثر کانتور و لثه قرار دارد و از حداکثر برجستگی کمتر بر جسته است. ۲٫کانتوری از یک مقطع ریج باقیمانده از قوس دندانی است که از قرار دادن دنچر و یا پروتز دیگر جلوگیری می کند. ۳٫بخشی از یک حفره آماده شده است که ایجاد یک قفل مکانیکی…

Torticollis

انقباض تونیک بیش از حد عضلات گردن در یک طرف (در درجه اول استرنوکلیدوماستوئید) می باشد.. نتیجه یک آسیمتری در صورت است که به دلیل محدودیت رشد در سمت مبتلا ایجاد می شود و می تواند بسیار شدید باشد مگر اینکه عضلات گردن در سنین پایین توسط جراحی جدا شوند.