Range of Motion

به  محدوده حرکات فک پایین می گویند که در حضور مشکلات مفصل گیجگاهی فکی کاهش میابد. حرکات فک پایین ترکیبی از حرکت انتقالی و چرخش کندیل است. طی حرکت انتقالی، دیسک و کندیل به سمت پایین و قدام، در امتداد شیب خلفی برجستگی مفصلی حرکت می کنند. متوسط چرخش کندیل ۲۴ درجه و حرکت انتقالی…

Osteocyte

طی فرآیند استخوان سازی هر یک از استئوبلاست ها به تدریج با ترشحات خود احاطه و به استخوانی محصور در فضاهایی به نام لاکونا تبدیل می شود. طی این تبدیل سلول ها زواید سیتوپلاسمی طویل و فراوانی پدید می آورند که به نوبه خود توسط زمینه کلسیم دار احاطه خواهند شد.  یک سلول استئوسیت و…

Osteoclast

در نمای بافت شناسی به نوعی از سلول های بافت استخوانی که مسئول برداشت ماتریکس معدنی و تجزیه اجزا ارگانیک طی فرآیند تحلیل استخوان هستند Osteoclast گفته می شود. استئوکلاست ها سلول های بسیار بزرگ و متحرک با هسته های متعدد هستند. اندازه بزرگ و وضعیت چند هسته ای به دلیل الحاق چندین سلول مشتق…

Osteoarthrosis

استئوآرتروز بعنوان حالت غیرالتهابی دژنراتیو مفصل شناخته می شود. نیروهای فانکشنال وارد شونده بر سطوح مفصلی موجب تحریک ریمادلینگ به منظور انطباق کندیل طی زندگی می شوند که واکنشی طبیعی می باشد. چنانچه نیرو های وارده بیش از ظرفیت انطباق بافت ها و ریمادلینگ کندیلی باشند تخریب ایجاد می شود که در صورت همراهی با…

Occlusogram

مشبکی است که جهت ارزیابی روابط عرضی و قدامی خلفی به کمک سنجش فاصله دندان ها به کار گرفته می شود. با کمک این ابزار می توان اطلاعات کمَی در مورد قرینگی قوس دندانی نیز بدست آورد. این مشبک بر روی رافه میانی کام و توبروزیته فک بالا جهت ارزیابی قوس دندانی تنظیم می گردد.

Craniomandibular Disorder (CMD)

واژه ای کلی جهت اشاره به علائمی است که اغلب بدون درد هستند و در ارتباط با عضلات جونده و مفصل گیجگاهی فکی می باشند. اتیولوژی این مشکلات چند عاملی است و انواع مال اکلوژن، عادات پارافانکشنال، صدمه به فک پایین یا مفصل، و استرس های روانی را شامل می شود.

Surgical Wafer

اسپلینت اینتر اکلوزال به فرم نعل اسبی و معمولا از اکریل ساخته می شود. موارد کاربرد آن عبارتند از قرارگیری صحیح فکین حین جراحی ارتوگناتیک، برقراری روابط اکلوزال با ثبات، و افزایش ثبات قوس در موارد جراحی سگمنتال. این اسپلینت طی روند مدل سرجری و بر اساس اعمال طرح درمان بر روی کست ها ساخته…

Surgical Prediction Tracing

تریسینگی است که نمایانگر تغییرات اسکلتال، دنتال و بافت نرم مورد انتظار طی جراحی ارتو گناتیک است و به منظور به دست آوردن میزان و محل تغییرات جراحی انجام می شود. اطلاعات حاصله معمولا در  Model Surgeryبرای ساخت اسپلینت جراحی مناسب استفاده می شوند. این روش معمولا روی رادیو گرافی  لترال سفالومتری انجام می گیرد…

Surgical Exposure (of a Tooth)

به نمایان کردن تاج یک دندان نهفته از طریق برگرداندن فلپ مخاطی با یا بدون برداشت استخوان روی تاج Surgical Exposure گفته می شود. متعاقبا بسته به میزان و نوع نهفتگی و زاویه رویش، یا دندان به حال خود رها شده تا بروید و یا با اتصال اتچمنت ارتودنسی و اعمال نیرو به قوس آورده…

Spacing

به وجود فضای بین دندان ها و عدم تماس بین دندانی گفته می شود. این پدیده بیانگر کمتر بودن اندازه دندان های موجود نسبت به فضای موجود در قوس می باشد و از این لحاظ متضاد Crowding تلقی می شود. علل عمده این پدیده شامل میکرودنشیا، غیبت دندانی ، از دست رفتن دندان و ماکروگلوسی…