Spasm of Muscle

فعالیت بیش از حد عضلات جونده که به سمت چرخه معیوب و نادرست پیش می رود به عنوان علتی برای دردهای میوفاسیال مطرح شده است. Muscle Spasm و Reflex Muscle Splinting برای توصیف این شرایط به کار می روند. ارتباط بین فعالیت بیش از حد عضله و درد عضلات جونده هنوز به اثبات نرسیده است…

Sliding Condylar Movement

به  حرکت انتقالی رو به جلوی کندیل و دیسک مفصلی از موقعیت دهان بسته به روی برجستگی مفصلی و برعکس می گویند. طی این حرکت فک پایین به سمت جلو حرکت می کند. حرکت همزمان مستقیم به جلوی هر دو کندیل، یا همان جلو آمدن فک پایین، اصطلاحا پیشگرایی (Protrusion) نامیده می شود. مسیری که…

Single Space Arthrography

آرتروگرافی اولین روش تصویربرداری و نمایش غیر مستقیم دیسک مفصل تمپورومندیبولار است. در این تکنیک ماده حاجب به داخل فضای تحتانی یا فوقانی دیسک مفصلی تزریق و متعاقب آن رادیوگرافی از مفصل به عمل می آید. ارزیابی شکل و فرم ماده رنگی در فضای مفصلی، امکان ارزیابی از شکل و موقعیت دیسک را فراهم می…

Rotation of the Condyle

حرکات متعدد فک پایین شامل حرکاتی است که حول یک یا چند محور صورت می گیرند. یکی از این حرکات، حرکت چرخشی خالص کندیل است که در بخش تحتانی مفصل گیجگاهی فکی رخ می دهد. مقدار این حرکت به اندازه یک قوس ۱۰ تا ۱۳ درجه است که فاصله ای به مقدار ۲۰ تا ۲۵…

Retrodiscitis

به  دنبال وارد شدن نیروی بیش از حد بر بافت های پشت دیسکی که سرشار از عروق و اعصاب می باشند، امکان تخریب و التهاب وجود دارد. مانند سایر التهاب ها، از لحاظ کلینیکی درد گنگی که در اثر روی هم گذاشتن دندان ها و فشردن آن ها تشدید می گردد ظاهر می شود. افزایش…

Retrodiscal Tissue

توده ای از بافت نرم که فضای پشتی دیسک و کندیل را اشغال نموده است. به این بافت اغلب اتصال خلفی می گویند. این بافت سازماندهی شلی متشکل از فیبرهای کلاژن و الاستیک، چربی، عروق خونی، لنفاوی و اعصاب است و سینوویوم سطوح فوقانی و تحتانی آن را می پوشاند. در بعضی متون این اتصال…

Rest Position

به وضعیت استراحت فک پایین زمانی که فرد در حال استراحت در موقعیت عمودی می باشد و فک پایین در حالت فعالیت نمی باشد و یا عضلات مربوطه نیز در حداقل فعالیت انقباضی قرار دارند گفته می شود. در این وضعیت کندیل به طور نسبی در مرکز گلینوئید فوسا قرار می گیرد و دندان ها…

Referred Pain

در این نوع درد اغلب شخص درد را در قسمتی از بدن خود احساس می کند که به مقدار قابل توجهی دور تر از بافت مسبب آن است. نمونه این درد، دردی است که در یکی از اعضای احشایی شروع می شود و به ناحیه ای در سطح بدن ارجاع می یابد. آگاهی داشتن در…

Reducing Disk

در جابجایی قابل برگشت دیسک مفصلی، ارتباط طبیعی بین کندیل و دیسک طی باز نمودن دهان بر هم می خورد. حین باز کردن دهان و طی حرکت انتقالی کندیل، موقعیت دیسک اصلاح می گردد و در واقع کندیل از لبه خلفی دیسک عبور می نماید و اصطلاحا جا می افتد (Reducing Disk). این جا افتادن…