Bone Resorption

تحلیل استخوان به معنای از دست رفتن ساختار استخوان به طور تدریجی می باشد. عوامل مختلفی باعث کاهش استخوان می شوند. در استخوان آلوئول این عوامل شامل فرایند های التهابی ناشی از بیماری های پریودنتال، از دست رفتن دندان ها و در پی آن عدم حفظ استخوان به طور طبیعی توسط دندان ها و همچنین…

Bone Remodeling

ریمادلینگ استخوان به معنای برداشته شدن بافت استخوان و تشکیل استخوان جدید می باشد. در استخوان نرمال این دو فرآیند به طور همزمان و با یک تعادل دینامیک انجام می شوند. این تحلیل و تشکیل به طور متناوب انجام شده و باعث چیدمان مجدد ساختار استخوان می شوند. برخلاف فرآیند مادلینگ، اندازه و شکل استخوان…

Bone Modeling

مادلینگ استخوان به فرآیندی گفته می شود که طی آن بافت استخوان بر سطح قسمت هایی از توده استخوان موجود اضافه شده و از سطح قسمتهای دیگر آن برداشته می شود. فرآیند مادلینگ موجب تغییر شکل و سایز استخوان می شود وبنابراین بخش مهمی از رشد و شکل گیری اسکلت استخوانی می باشد. این فرآیند…

Bone Graft

Bone Graft به معنای پیوند استخوان است. در این روش استخوانی را که از محل دیگری تهیه شده است در محل مورد نیاز قرار می دهند. اندیکاسیون های عمده پیوند استخوان اصلاح نقایص به جا مانده از آسیب استخوان در پی تروما ، برداشتن تومورها و بیماری های استخوانی می باشند. همچنین در موارد ترمیم…

Bone Apposition

واژه Apposition در عبارت Bone Apposition به معنای اضافه شدن یک لایه به لایه قبل می باشد و در واقع عبارت Bone Apposition معادل رسوب استخوان است. واژه ی Apposition اغلب زمانی به کار می رود که استخوان جدید در سطح استخوان قدیمی تر رسوب کند. این واژه در مورد رسوب استخوان بر سطح ایمپلنت…

Thumb/Finger Sucking and Distortion of Dental Arches

مکیدن انگشت می تواند منجر به بد شکلی قوس های دندانی شود. میزان این بدشکلی وابسته به مدت زمانی است که بیمار در هر روز مکیدن را انجام می دهد. مهمترین اثرات عادت مکیدن روی قوس دندانی شامل اوربایت کاهش یافته یا اپن بایت قدامی، پروتروژن خفیف ثنایا های فک بالا و کراس بایت خفیف…

Root Resorption Associated with Impacted Teeth Detected with CBCT

چنانچه دندان نهفته ای موجود باشد، علاوه بر موقعیت این دندان، اثراتی که روی دندان های مجاور داشته نیز بسیار مهم می باشد. خوشبختانه معرفی CBCT میزان تشخیص تحلیل ریشه توسط دندان نهفته را تا حد ۵۰% افزایش داده است. با این متد تحلیل ریشه در هر سه پلن فضا قابل بررسی می باشد. با…

Mesiodens Supernumerary (Preventing Eruption)

چنانچه رویش ثنایای سنترال یک سمت بیش از شش ماه نسبت به سنترال سمت مقابل به تعویق افتد، تهیه رادیوگرافی ضروری خواهد بود. شایع ترین علت تاخیر در رویش وجود دندان اضافی می باشد که ممکن است مزیودنس در قدام و وسط فک بالا و یا دندان های اضافی تکمه ای شکل باشند. در ۶۸%…

Lip Trap

در Lip Trap  ثنایا های فک بالا روی لب پایین قرار می گیرند. Lip Trap می تواند سبب جابجایی دندان ها (پروکلینیشن ثنایاهای بالا و رتروکلینیشن ثنایا های پایین) شود و اغلب علامتی برای دیسکرپانسی اسکلتال می باشد. درمان زود هنگام جهت ممانعت از ایجاد صدمه به ثنایا های بالا ضروی است اما باید دقت…

Lateral Incisor Moved into Central Incisor Position

در موارد از دست رفتن دندان سانترال، تلاش برای حرکت دادن ثنایای لترال به محل سانترال مقدور بوده و در موارد از دست رفتن زودرس فضا و یا وجود اورجت که نیازمند عقب بردن دندانی است مفید می باشد. مشکلات مربوط به این روش شامل Emergence Profile دندان لترال می باشد که به ویژه در…