Intracoronal Retainer

ریتینر ارجح  برای حفظ فضای دندان خلفی از دست رفته یک سیم سنگین داخل تاجی می باشد که به دندان های مجاور باند می شود و در صورت نیاز به آماده سازی آن ها جهت قرار دادن بریج در فضای کم عمقی که در سطح اکلوزال دندان ها تعبیه می گردد، باند می شود. هرچه…

Fixed Appliance

دستگاه های ثابتی که در ارتودنسی معاصر استفاده می شوند (بجز جند مورد استثنا،) بر اساس طرح های  Edward Angleدر اوایل قرن بیستم می باشند که شامل چهار طرح اصلی E-Arch، پین و تیوب، ریبون آرچ و سیستم اج وایز می باشند. دستگاه های ثابت امروزی غالبا بر گرفته از سیستم اج وایز می باشند.…

Essix Retainer

ریتینر شفاف با استفاده از دستگاهی که با ایجاد خلاء پلاستیک شفاف گرم و نرم شده را به خوبی روی کست دندانی منطبق می کند، ساخته می شود. این ریتینر ها تقریبا نامرئی هستند لذا منجر به افزایش رضایت بیماران نسبت به انواع دیگر ریتینر های متحرک می شوند و اکثر بیماران آن ها را…

Z Spring

از اجزای فعال پلاک های متحرک ارتودنسی است که به خصوص در بیماران دارای رتروژن ثنایا ها استفاده می گردد..فنر باید عمود بر سطح پالاتال دندان باشد  در غیر این صورت تمایل به حرکت انسیزالی داشته و دندان را اینترود می کند. این فنر با کمک سیم ۰٫۵ میل ساخته می شود.

X ray

قسمتی از طیف الکترومغناطیس با طول موج یک دهم تا یک هزارم نانومتر و انرژی ۱۰۰۰۰ تا۱۰۰۰۰۰۰ الکترون ولت است که توسط تیوب اشعه ایکس  تولید می شود. در تیوب اشعه ایکس، جریان الکترونی از فیلامانی در کاتد ساطع شده و با برخورد به آند باعث تولید این اشعه می گردد. از این اشعه به…

Xenogeneic graft

به پیوندی که از یک گونه به گونه ی دیگر انجام شود می گویند. این پیوند به دلیل عدم تشابه آنتی ژنی به بافت های انسانی نیاز به پروسه های وسیع پرورش و پاکسازی دارد تا از رد شدن آن توسط بدن انسان ممانعت شود. این نوع پیوند کمتر از اتوگرفت و هموگرفت در جراحی…

Visceral Swallow

بلع احشایی ویژگی این نوع بلع انقباض فعال عضلات زبان و لب ها می باشد. زبان به سمت جلو آمده و در تماس با لب پایین قرار می گیرد و خلف زبان و عضلات حلقی فعالیت کمی دارند. حالت نزدیکی زبان به لب پایین حتی زمانی که لب پاین نوزاد را به آرامی به جلو…

Ultrasonography

سونوگرافی تکنیکی است بر پایه امواج صوتی که تصاویر را به صورت Real Time  و بدون استفاده از اشعه ی یونیزان ایجاد می کند. در اولتراسونوگرافی از تکنیکی مشابه ولی امواجی با  فرکانس بالاتر از ۲۰کیلوهرتز استفاده می شود. اسکنرهایی که برای اولتراسونوگرافی استفاده می شوند ایمپالس های الکتریکی ای تولید می کنندکه به وسیله…