Leveling

مرحله ای از درمان ارتدنسی است که در طی آن منحنی Spee به سمت مسطح شدن پیش می رود و تا زمانی که مارجینال ریج تمام دندانها کم و بیش در یک سطح قرار گیرند ادامه می یابد. بنابراین، Leveling به اصلاح در بعد عمودی می پردازد.

Leeway Space

H.N.Nance در سال ۱۹۴۷ اختلاف بین مجموع عرض مزیو دیستال کانین و مولر های شیری را با کانین و پرمولرها دائمی جایگزین آن به این نام معرفی مود. بنابه نظر Moyers این اختلاف در هر نیمه فک بالا ۰٫۹ میلی متر و در فک پایین ۱٫۷ میلی متر است. این بدان معناست که با خارج…

Lateroclusion

یک کراس بایت فانکشنال دندانهای عقبی است که با جابجایی جانبی فک پایین به یک سمت در CO رخ می دهد. بیمار در حالت CR دارای خط وسط هماهنگی است. علّت ایجاد آن تداخلات دندانی است و می توان با کمک Expansion  آن را برطرف نمود. همچنین  Forced bite را هم مطالعه نمایید. با Laterognathia…

Laceback / Lace

هر گاه در تکنیک های Straight-wire بخواهیم در حین Leveling & Aligning از حرکت مزیالی تاج دندان کانینی که ریشه اش نسبت نه تاج مزیالی تر است جلوگیری کنیم، باقرار دادن یک قطعه سیم لیگاچور غیر فعّال بین دندانهای مولر و کانین، حرکت تاج کانین را محدود و بنابراین به حرکت دیستالی ریشه کانین کمک…