Jaw Surgery

جراحي فك جهت اصلاح وضعيت هایي از اختلالات فك و صورت شامل مشکلات ساختاري، رشد، Sleep Apnea ، مشکلات مفصل گیجگاهی فکی و همچنين مشكلات ناشی از ناهماهنگی های اسكلتال و ساير مشكلات ارتودنتيك كه نمي‌توانند به تنهایی توسط ارتودنسي درمان شوند انجام می شود. اين جراحي ‌ها توسط جراح فك و صورت يا جراح…

Isologous Graft

عبارت است از يك پیوند از بافت كه از دهنده‌اي كه از لحاظ ژنتيكي كاملاً همانند و يكسان با گيرنده است گرفته شده است. مانند پیوند گرفته شده از بدن خود بيمار كه موفقيت‌ آميز ترين آن پیوند پوست است و يا پیوند از يك فرد کاملا مشابه از لحاظ ژنتيكي مانند دو قلوي همسان.

Intrusion

اينتروژن به معني حركت دندان در امتداد محور طولي خود به درون استخوان الوئول به سمت آپكس ريشه مي‌باشد. در ارتودنسي حركت اينتروژن دندان به صورت فشردن دندان در خلاف جهت رويش به داخل استخوان آلوئول، و يا جلوگيري از رويش آن در هنگام رشد عمودي فكین است. اينتروژن در ارتودنسي يك شيوه درماني معمول…

Intraoral Vertical ramus osteotomy (IVRO)

يكي از روشهاي جراحي براي اصلاح پروگناتيسم منديبل، استئوتومي عمودي راموس (IVRO) است كه از طريق Transoral انجام مي‌گيرد. دسترسي داخل دهاني مزاياي روش خارج دهاني را بدون معايب آن مثل اسكار صورتي و آسيب به شاخه‌ هاي مارجينال منديبولار عصب زوج۷  و كاهش زمان جراحي دارد. در اين روش برش مخاطي از قدام راموس…

Intramatrix Rotation (of Mandible)

مركز منديبل عبارت است از استخواني كه عصب آلوئول تحتاني را در برمي‌گيرد. بقيه منديبل از چند زائده فانكشنال تشكيل شده است. در بسياري از افراد مركز فك پايين در طي رشد به گونه‌اي مي‌چرخد كه زاويه پلن منديبولر تمايل به كاهش دارد. چرخش داخلي منديبل شامل چرخش ماتريكس و چرخش اينتراماتريكس است. چرخش اينتراماتريكس…

Intracapsular Fracture

به معني شكستگي داخل كپسول مفصلي است و قطعه شكسته شده درون كپسول مفصلي مي‌ماند. اين اصطلاح در مورد شكستگي در كپسول مفصلي تمپورومنديبولار (TMJ) به كار مي‌رود. صدمه به كنديل در يك کودک منجر به يك شكستگي اينتراكپسولار و Haemarthrosis با بافت استئوژنيك زياد مي‌شود. به اين ترتيب توده فيبرواسئوس ممكن است منجر به…

Intersegmental

اين اصطلاح هنگامي كه در جراحي هاي ارتوگتاتيك بخواهيم ارتفاع استخواني ناحيه‌اي را افزايش يا كاهش دهيم استفاده مي‌شود. بدين منظور برش استئوتومي اول به اندازه كافي در ناحيه پايين‌تر انجام مي‌شود تا استئوتومي دوم از قسمت بالايي تسهيل شود، سپس برش هاي استئوتومي دلخواه در ارتفاع مورد نظر كامل شده و متحرك سازي انجام…

Lingual Retainer

ریتینر های لینگوالی معمولا در مواردی که احتمال بی ثباتی در قوس وجود دارد و ریتنشن طولانی مدت نیاز است به کار می روند. برای حفظ موقعیت دندان های ثنایای فک پایین در طی رشد تاخیری مندیبل، لینگوال بار ثابت که به دندان های نیش متصل می شود و یا ریتینر ثابت لینگوالی که از…

Invisible Braces (Lingual Braces)

در تلاش برای افزایش زیبایی در طی اصلاح مال اکلوژن، قراردادن براکت ها در سطح لینگوال/پاالاتال دندان ها منجر به دیده نشدن این براکت ها گردید. با توجه به این که در این براکت ها تیپ، تورک و خم های In-Out از قبل تعبیه شده است و جابجایی کمی در موقعیت براکت در سطح لینگوال…