Adjustment, Occlusal (Equilibration, Occlusal)

سایش انتخابی سطح اکلوزال به منظور حذف تماس های پیشرس و تداخلات موجود است. اصل آن است که تا حد امکان از عمق فوسا و شیب کاسپ ها (و نه از نوک کاسپ ها) کاسته شود. همچنین تراش از کاسپ های غیر فانکشنال (و نه کاسپ های فانکشنال) انجام می گیرد. ابتدا در حالت اکلوژن…

Acid Etching

تکنیک باندینگ مینا در ۱۹۵۵ توسط M. G. Buonocore معرفی شد. در این تکنیک ابتدا سطح مینا توسط یک ماده خورنده مانند اسید ارتوفسفریک ۳۷% آغشته می شود. اسید باعث حذف مقادیر اندکی از مینای کمتر مینرالیزه بین منشوری می شود که درنتیجه تخلخل های سطحی در مینا ایجاد می گردند. با نفوذ باندینگ به…

Subepithelial Connective Tissue Graft

يك روش جراحي پلاستيك پريودنتال است كه اولين بار توسط Alen Edel در سال ۱۹۷۴ توضيح داده شد و هدف آن افزايش بافت كراتينيزه در ناحيه است. اين روش عموماً براي به دست آوردن Root Coverage به دنبال تحليل لثه استفاده مي‌شود. اين عمل به عنوان يك پیوند Free Autologenous است. بافت همبند مي‌تواند از…

Rigid Internal Fixation (RIF)

RIF عبارت است از استفاده از پيچ ها و صفحات استخواني كوچك براي ثابت سازی مستقيم قطعات استخواني در زمان جراحي تا در حالي كه به فك اجازه حرکت داده مي‌شود، موقعیت قطعات نیز حفظ گردد. با كمكRIF  دوره Maxillomandibular Immobilization  را مي‌توان پس از تكميل جراحي به ميزان زيادي كاهش داد و يا حتي…

Lesser Segment

هنگامي كه در جراحي ‌هاي ارتوگناتيك استئوتومي‌ هاي انجام شده ايجاد قطعات استخواني با اندازه‌ هاي متفاوت كنند، به قطعه استخواني بزرگ تر كه حاوي تعداد دندان هاي بيشتري است Greater Segment و به قطعه استخواني كوچك تر كه داراي تعداد دندان هاي كمتري مي‌باشد  Lesser Segment می گویند. به عنوان مثال در جراحی های…

Lefort I, II, III Surgical Procedure

تكنيك استئوتومي لفورت I در هيپوپلازي و دفورميتي های شامل افزايش و يا كاهش رشد عمودي فک بالا و همچنين پروگناتيسم و رتروگناتیسم فک بالا كاربرد دارد. در اين تكنيك برش داخل دهاني در وستيبول باكال فک بالا از ناحيه مولر يك سمت تا سمت ديگر جهت اكسپوز ديواره‌ هاي قدامي و لترالي فک بالا…

Lateral Pterygoid Muscle

عضله‌اي است كوتاه و ضخيم كه به طور افقي در قسمت بالاي حفره زير گيجگاهي قرار دارد. سر اين عضله داراي دو قسمت بالايي و پاييني است. منشاء قسمت فوقانی عضله بر روي سطح زير گيجگاهي يعني قسمت افقي بال بزرگ استخوان اسفنوئيد بوده و قسمت تحتانی كه بزرگ تر است روي سطح خارجي زائده…

Lag Screw

Fixation Screw ها در زمان جراحي براي ثابت نمودن قطعات استخواني مي‌توانند به صورت Lag Screw استفاده شوند. Lag screw ها تنها بايد در جايي استفاده شوند كه تماس استخواني با قطعه پروگزيمال در موقعیت درست قرار داشته باشد. بنابراین، زماني كه تماس استخواني خوب و در موقعيت درست بين دو قطعه استخواني وجود داشته…