Endochondral Ossification

واژه ی Ossification به معنای “استخوانی شدن”   و  واژه ی Endochondral    به معنای “داخل غضروفی” می باشد. استخوانی شدن داخل غضروفی یکی از دو روش استخوان سازی می باشد که در آن بر خلاف روش استخوانی شدن داخل غشایی ، رسوب ماتریکس استخوانی روی یک ماتریکس غضروفی از پیش موجود صورت می گیرد. یعنی در…

Proclination of Upper Incisors, Risk of Trauma and Missing

پروکلینیشن دندان های قدامی فک بالا خطر صدمه دیدن این دندان ها را افزایش می دهد. گزارشات نشان می دهندکه بیش از ۴۰ در صد کودکان با اورجت بالای ۸ میلیمتر دچار صدمه دندانی می شوند. بیشترین صدمه دیدگان در گروه سنی ۲-۴ ساله، و سپس در گروه سنی ۷-۹ سال قرار دارند. این صدمه…

Primary, Extraction for Preventing Center-line Shift

چنانچه دندان نیش شیری در یک سمت زود تر از موعد از دست رفته باشد، کشیدن نیش شیری سمت مقابل به منظور جلوگیری از شیفت میدلاین پیشنهاد می شود. بهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که کشیدن نیش قبل از رویش لترال دائمی انجام شود.

Interceptive Extractions, Crowding and Advantages with

یکی از تظاهرات زودرس کرادینگ، کمبود فضا برای رویش دندان های لترال دائمی می باشد. تاخیر در مداخله درمانی منجر به رویش این دندان ها به صورت لینگوالی و یا با چرخش می شود و حتی ممکن است منجر به نهفته شدن دندان شود. یک روش مداخله، کشیدن دندانهای C (Interceptive Extraction) می باشد. این…

Functional Appliance, First Fit

هنگام تحویل وسیله می بایست از صحت ساخت و عدم وجود لبه های زبر اطمینان حاصل کنیم. دستورالعمل کتبی مخصوص بر حسب نوع دستگاه به بیمار و والدین تحویل داده می شود که باید گویای نحوه قرار دهی دستگاه توسط بیمار به تنهایی باشد. می بایست به بیمار در مورد تغییرات احتمالی در صحبت کردن،…

Functional Matrix Theory

یکی از تئوری های مهم مربوط به مکانیسم های کنترل رشد، Functional Matrix Theory مطرح شده توسط Moss می باشد. این تئوری بیان می کند تمام بافت نرم محل هایی که یک عملکرد به خصوص مانند جویدن و بلع  تنفس را انجام می دهند، عامل تحریک رشدکرانیوفاسیال هستند.

Functional Appliance, The Struggling Child

چنانچه بیمار از دستگاه فانکشنال استفاده کند کاهش اورجت حتمی خواهد بود. اهداف درمانی باید کاملا تعیین شده باشند. به طور کلی کودکان علاقمند به تشویق شدن هستند. چنانچه کودک ابتدائا نسبت به استفاده از دستگاه مقاومت کند تشویق و حمایت موثر خواهد بود. ولیکن اگر نهایتا مدام اصرار دارد که از دستگاه استفاده می…

Functional Appliance, Dealing with Poor Compliance

بیمار باید متوجه باشد که درمان برای اوست نه برای ارتدنتیست و والدین. چنانچه کودک نتواند با دستگاه کنار بیاید باید راه حل آبرومندانه ای برای قطع درمان برگزید چرا که به علت اینکه بعدها درمان های دیگری مورد نیاز خواهند بود باید احترام فرد حفظ شود. در این افراد باید درمان برای مدت مشخصی…

Functional Appliance, Compliance

صرف قرار دادن دستگاه فانکشنال در دهان، به علت کاهش اورجت با جلوآوردن فک پایین به محض پوشیدن دستگاه و لذا بهبود ظاهر، همکاری بیمار را بر می انگیزد. در هر صورت شانس موفقیت دستگاه در بیماران کم سنی که احساس می کنند به واسطه وجود دستگاه تحت فشار قرار گرفته اند یا در بیماران…

Functional Appliance, Tooth Movement Pattern

در درمان با تمام دستگاه فانکشنال چه به صورت درمان زودهنگام باشد یا خیر، الگوی حرکت دندانی مشابه می باشد. اگر رشد بیمار به اتمام نرسیده باشد، فک پایین رشد خواهد کرد؛ در غیر این صورت، استتار توسط حرکات دندانی رخ خواهد داد که در طولانی مدت ثبات مناسبی ندارد. اثرات دندانی دستگاه فانکشنال شامل…